top of page
RRog-visie natuurlijk_edited.jpg

Toekomstgericht

Wij willen als ontwerpers een bijdrage leveren aan de leefomgevingen van de toekomst. Wij geloven dat er in deze leefomgevingen ruimte is voor mens, flora en fauna. In onze werkmethode laten we ons sturen door een drietal integraal verweven ruimtelijke thema’s:

  1. Adaptiviteit; we ontwerpen aan plannen die bijdragen aan een duurzame toekomst 

  2. Sociale coherentie; we werken aan leefomgevingen die mensen verbinden

  3. Natuurlijke symbiose; in de ontwerpen geven we vorm aan wederkerigheid tussen mens, plant en dier.

RRog-visie cirkel- natuurlijke symbiose

Natuurlijke symbiose

Wij geloven dat we in leefomgevingen van de toekomst niet meer los van elkaar en naast elkaar leven, maar in wederkerigheid. Dit geldt voor zowel mens, als flora en fauna. Om dit te bereiken werken we aan natuurinclusieve gebouwde omgevingen en richten we ons op het versterken van de biodiversiteit van bestaande landschappen.

In onze ontwerpstrategie werken we daarom

  • Landschappelijk verbonden

  • Met kennis van habitats

  • In een zonering van biotopen

  • Bodemgestuurd

  • In samenwerking met ecologen

Herkenbare onderwerpen in onze plannen zijn geïntegreerde ecologische ontwerpen, waarmee we de kwaliteit van plannen voor zowel mens als dier kracht bij zetten. Dit krijgt vorm in zowel de gebouwde omgeving als het ontwerp van de buitenruimte. Waar het passend is, leidt dit tot het creëren van nieuwe natuur, waarmee zowel een stedelijke als een landschappelijk omgeving kan bijdragen aan een waardevolle toekomst.

bottom of page