top of page

Nieuwe natuur

In onze plannen inventariseren we vroegtijdig de opbouw van de bodem en de geomorfologie. Deze kennis brengen we in verbinding met onze ecologische onderzoeken en inzichten in het creëren van biodiversiteit. Hierin laten we ons adviseren door onze partners op het gebied van ecologie en waterhuishouding. Dit leidt tot plannen waarin we bestaande natuurwaarden bestendigen en versterken. Maar het kan ook leiden tot het maken van nieuwe landschappelijke waarden, die op termijn lijden tot nieuwe natuur.
Voorbeelden van projecten waarin we nieuwe natuur creëren zijn Erasmusveld in Den Haag door het ontwerp van een dooraderend ecolint. Hierdoor transformeert een voormalig sportveldenterrein naar een landschap met ecologische waarden waarin gewoond wordt. Of het project Mobius in Utrecht waar we in een groot bouwblok een voedselbos maken. Maar ook in de groene wijk Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout creëren we nieuwe natuurwaarden door een tiny forest te maken, afgestemd op de eisen en onderbouwingen van IVN.

bottom of page