top of page

Ecologisch ontwerp

In ons bureau is het denken vanuit de natuurlijke context een verweven identiteit. Net als het ontwerpen aan de leefomgeving van mensen, dragen we graag bij aan de leefomgeving van dieren en planten. Dit betekent dat we erop uit zijn om de bestaande biodiversiteit te versterken, maar ook te vergroten. We laten ons hierin adviseren door specialisten als ecologen en biologen, maar ook beplantingsdeskundigen aanvullend aan onze eigen deskundigen, met name in relatie tot de gebouwgebonden beplantingsplannen.

We richten ons in het ontwerp vanzelfsprekend op zowel de gebouwde omgeving, de gevels en (parkeer)dakvlakken, als op het ontwerp van ‘de volle grond’. Vanuit deskundig advies geven we invulling aan het aan het ecologisch potentieel van zowel de uitgangssituatie als de nieuwe situatie! Dit doen we het liefst aan de hand van de methode V-acht, die mede is geïnitieerd door Maarten Kaales. In deze opzet geven we aandacht aan:

1. Voedsel
2. Vocht
3. Veiligheid
4. Voortplanten
5. Verbinden / Verplaatsen
6. Voorkomen / Verspreiding
7. Variatie
8. Verstoring

Hoewel het ecologisch ontwerp verweven is in al onze opdrachten zijn er een paar typerende projecten voor onze zoektocht naar een leefomgeving in symbiose. Zo ontwierpen we in het project InBloei in Dordrecht samen met de architecten van KOW een natuurschoorsteen, creëren we randvoorwaarden in Vlijbosch voor een leefplek voor de bever in de getijdenatuur ontwikkeling, maakten we een ijsvogelmuur in het project Kruisvaartkwartier en bedachten we hier een beeldkwaliteitplan voor de natuurinclusieve maatregelen, in samenwerking met de stadsecoloog.

bottom of page