top of page
RRog-visie adaptief_edited.png

Toekomstgericht

Wij willen als ontwerpers een bijdrage leveren aan de leefomgevingen van de toekomst. Wij geloven dat er in deze leefomgevingen ruimte is voor mens, flora en fauna. In onze werkmethode laten we ons sturen door een drietal integraal verweven ruimtelijke thema’s:

  1. Adaptiviteit; we ontwerpen aan plannen die bijdragen aan een duurzame toekomst 

  2. Sociale coherentie; we werken aan leefomgevingen die mensen verbinden

  3. Natuurlijke symbiose; in de ontwerpen geven we vorm aan wederkerigheid tussen mens, plant en dier.

RRog-visie cirkel- adaptief

Adaptief

In onze adaptieve visie, richten we ons op de volle breedte van duurzaamheid. Daarin gaat het wat ons betreft om de capaciteit om plannen aan te passen aan veranderende omstandigheden, waardoor een leefomgeving weerbaar is en daarmee ‘lang mee kan gaan’. Belangrijke thema’s in dit onderdeel van de visie zijn klimaatadaptatie, robuuste watersystemen, voorkomen van hittestress, energetische duurzaamheid, gezondheid, circulariteit en evenwichtige mobiliteit.

In onze ontwerpstrategie werken we daarom met

  • Flexibele planvorming, zowel op het niveau van gebiedsvisies, als voor uitwerkingsplannen.

  • Multifunctionaliteit

  • Menging van functies

  • Evenwichtige mobiliteit

  • Zorgvuldige kennis van de ondergrond

  • Partners met sectorale kennis

Herkenbare onderwerpen in onze planvorming zijn het vormgeven van robuuste watersystemen, waarin zowel het landschap, de buitenruimte en de gebouwde omgeving in een integrale planopzet zijn ontworpen. In stedenbouwkundige plannen kan dit vorm krijgen in klimaatadaptieve landschappen. Dit resulteert in groene leefomgevingen, waarin de groenstructuur bijdraagt aan klimatologisch en ruimtelijk aangename plekken. Een bijzonder thema om te ontwerpen aan het adaptief zijn van de plannen, ligt momenteel in het ontwerpen met fabrieksmatig en modulair bouwen.

bottom of page