top of page

Klimaatadaptieve landschappen

Wij ontwerpen in onze plannen op de klimaatopgaves van de toekomst. Dit doen we in zowel de bestaande gebouwde omgeving als in de uitbreidingen van stad en dorp. In de gebouwde omgeving benutten we onze technische kennis van gebouwde landschappen, waarbij we op verschillende technische manieren klimaatrobuuste leefomgevingen creëren. Hiervan getuigt onder andere ons project Poortmeesters in Delft, waarin we samen met de architecten van VYA en de dakspecialisten van Schadenberg een waterneutraaldak hebben ontworpen.

Maar juist in onze betekenis als zowel stedenbouwkundig als landschappelijk ontwerper zien een rol weggelegd voor het geschikt maken van het landschap, om de klimaatuitdagingen een plek te geven. Het is hierin voor ons maatgevend om te ontwerpen vanuit de bodem en het watersysteem. Door zorgvuldig te ontwerpen met hoogtes en laagtes vitaliseren we het landschap en creëren we tegelijkertijd een natuurlijk waterberging. Zo ontwierpen we in Hengelo het project Campus Driene, waarin we via een gelaagd systeem van greppels, wadi’s en vijvers, uiteindelijk afwateren in de Elsbeek. In Oudland ontwierpen we zo een terpenwijk waarmee we refereerden aan de terpwoningen in het stroomgebied van de de bewoners een fijn landschap en een klimaatrobuuste inrichting geven.

bottom of page