top of page

Fabrieksmatig bouwen

Op tal van locaties verrijzen gebouwen met fabrieksmatige en/of modulaire bouwsystemen. Deze ontwikkeling gaat niet altijd zonder slag of stoot. Wij ontdekken dat in stedenbouwkundige plannen rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden en de beperkingen van de nieuwe bouwsystemen. Maar andersom wordt aan de bouwers gevraagd ook in te spelen op de stedenbouwkundige uitgangspunten vaak verwoord in de beeldkwaliteit. Hier valt nog veel te winnen. Bouwen in systemen is een goede ontwikkeling maar mag niet leiden tot uniformiteit. RRog ziet het belang van de versnelling in de woningbouwopgave. Daarbij is het belangrijk om integraal te blijven ontwerpen, omdat alleen dan de versnelling ook echt bereikt gaat worden. Modulaire en/of fabrieksmatig bouwen moet daarom hand in hand kan gaan met goede stedenbouw. De woningbouwopgave is veel meer dan alleen woningen neerzetten. Bij goede stedenbouw staat de leefbaarheid voorop en niet de aantallen. De kunst is het vinden van de balans tussen kwaliteit en kwantiteit.

Bouwen met modulaire bouwsystemen heeft consequenties. Belangrijk is vooraf te weten welke onderdelen niet kunnen worden gewijzigd en waar ontwerp-ruimte zit. Het gaat dan bijvoorbeeld over de wijze van ontsluiting van de woningen, oriëntatie van de woningen, invulling van de plint in relatie tot leefbaarheid, het wel of niet maken van hoeken en het wel of niet invoegen van maatwerkdelen. Deze mogelijkheden en onmogelijkheden moeten tijdig worden onderkend en worden afgestemd op de stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitseisen. RRog heeft een aantal projecten dit proces doorlopen. Al in 2009 werkten we in het plan Uilenstede samen met Ursem en later in Schiedam met de modulaire systemen van Jan Snel. Meer recentelijk maakten we in Alkmaar het stedenbouwkundig plan voor de Koelmalaan, samen met Finch Buildings en Woonwaard. Dit complex staat bekend als het grootste houtbouwcomplex van Nederland. Het Vaanpark in Heerhugowaard is een project met drie gesloten bouwblokken die fabrieksmatig worden uitgevoerd door Fijn Wonen. Een ander project in Heerhugowaard is De Klamp. Hier wordt modulair gebouwd voor statushouders en starters. Finch Buildings en Fijn Wonen bouwden hier samen aan dit project. Maar ook met andere bouwers, als Barli uit Uden, werken we samen, bijvoorbeeld in het project Tolhek in Heemskerk. Ook hier komen woningen voor statushouders en starters.

bottom of page