top of page

Locatie:

Utrecht

Opgave:

Tender

Opdrachtgever:

Hegeman Ontwikkeling

Samenwerking

KOW architecten

Planteam:

-

Oppervlakte:

0.9 ha

Ontwerpperiode

2023-heden

Status:

gewonnen

Participatie:

-

Mobius - Utrecht

Mobius is gelegen aan de noordzijde van de wijk Leeuwesteyn. Het is een kenmerkende en spraakmakende locatie, temeer omdat de locatie onderdeel is van de archeologische vindplaats van de (voormalige) buitenplaats Leeuwesteyn. De opgave voor het project bestaat uit het maken van een ontwerp voor twee bouwvelden. Uitdagend en inspirerend, omdat door de ontwerpende uitwisseling tussen beide bouwvelden een meerwaarde gemaakt wordt voor de gehele wijk Leeuwesteyn.

Cultuur en educatie

De verbinding van het project met de cultuurhistorische ondergrond en de daaraan verbonden geschiedenis van buitenplaatsen in het kapittelgrondgebied van Utrecht biedt een inspiratiebron voor algemene educatie, zowel voor ouderen als jongeren. Bij de vindplaats, maar ook in de poort van het meergeneratiehuis geven we invulling aan deze vorm van educatie, door het plaatsen van informatieborden. Ook de landschappelijk inrichting van watergangen heeft hier een verwijzing naar. In dit watersysteem voorzien we ook in een andere vorm van educatie; we voorzien in waterberging die als irrigatie dient, maar ook gebruikt kan worden als speelelement. De relatie met een cascade van water en de oude watergang dragen bij aan de verbinding van de generaties. We bouwen het thema uit door het toevoegen van een theaterruimte waar ouderen en jongeren met elkaar optredens, lezingen of anderszins kunnen verzorgen. Vanuit het meergeneratiehuis is het mogelijk voor de bewoners om elkaar te helpen in muzikale vorming, of elkaar te inspireren in andere vormen van culturele expressie. Hier is ook de plek voor de gezamenlijke bibliotheek en speelhoek voor kinderen.

Natuur en ecologie

Samen werken in de tuin, draagt bij aan contact en begrip. Zowel het onderhoud van de tuin, als de zorg
voor de (gedomesticeerde) dieren zijn onderwerpen die alle generaties aanspreken. De loslopende kippen in het voedselbos zijn hier de meest herkenbare invulling van. In het meergeneratiehuis is ruimte om vogelhuisjes te knutselen of pindakettingen te rijgen. Een gepensioneerde ecoloog kan jongeren aanmoedigen om nieuwe habitats te creëren, of een oude boswachter geeft les over het voedselbos en hoe deze moet worden onderhouden. In goed overleg kunnen er zelfs boomhutten en schuilhutten worden gebouwd. In de natuurlijke speelplaats is ruimte voor kinderen, maar de ouders en ouderen kunnen een oogje in het zeil houden en ervan genieten vanaf het Bovenplein naast het meergeneratiehuis.

Gezondheid en sport

Mobius heeft een concrete bijdrage in een gezonde leefstijl, waarbij er verbinding ontstaat tussen jong en oud. In de grote tuin zijn meerdere wandelingen mogelijk en door de speelse hoogteverschillen is het mogelijk om hier gevarieerde vormen van fitness en workouts op te zetten. Ook de trappartijen van bouwveld 1B bieden een vergelijkbare mogelijkheid. Als vanzelfsprekend zijn de verbindingen met Park Leeuwesteyn en de andere parken complementair aan de ommetjes en hardlooproutes. Bij de ontmoetingspleintjes van bouwveld 3 ligt de uitgelezen kans om op de kleinschalige collectieve wijze bij te dragen aan gezondheid in brede zin. Hier plaatsen we wasdroogmolens, die naast een energetisch voordeel ook bijdragen aan concrete ontmoetingen. Als sport voor de kleinere kinderen is er plek in de nabijheid van het meergeneratiehuis. Hier ligt een kleinschalige sportveldje (de Ligweide). Hier ligt ook een andere grote bron van ontmoeting en uitwisseling; de Kruiden- en Moestuin met kas. Samen met de druivenranken van de pergola’s en de knolsoorten van het voedselbos is er voor de bewoners van Mobius een breed aanbod van gezonde voeding. In het meergeneratiehuis kan de oogst worden verwerkt tot een lekkere en gezonde maaltijd: het ultieme middel om verbinding te maken tussen generaties.

bottom of page