top of page

Locatie:

Noordwijkerhout

Opgave:

Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Novaform en Trebbe

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

30 ha

Ontwerpperiode

2017 - heden

Status:

In uitvoering

Participatie:

-

Sint Bavopark - Noordwijkerhout

Centraal in de woonwijk ‘Landgoed In Den Houte’ ligt een buurtpark; het Sint Bavopark. RRog ontwierp dit park als vanzelfsprekend onderdeel van de identiteit van het gebied, met veel ruimte voor de nieuwe bewoners om zich het gebied toe te eigenen en voor dieren om hier te verblijven. Zo vormt het Sint Bavopark het sluitstuk van de wijk, waarin het park de verblijfsplek van de wijk wordt en een ontmoetingsplek voor Noordwijkerhout.

Formeel en informeel

De wijk Landgoed In Den Houte is ontworpen op de cultuurhistorisch waarden van het gebied. Het oorspronkelijke gebied was ingericht als een zorglandschap met paviljoens en gevarieerde tuinen. Als erfenis van dit verleden liggen aangrenzend aan het Bavopark, aan de oostzijde, het oude hoofdgebouw met een formele Franse tuin en aan de westzijde een parktuin genaamd ‘de Engelse Tuin’. Het Sint Bavopark is ontworpen als overgang tussen deze informele en verslingerde tuin en de formele en spiegelsymmetrische vormgeving van het hoofdgebouw anderzijds. Het raamwerk van het park krijgt vorm binnen de spiegelsymmetrie. Kenmerkende ingreep hierin is de centraal geplaatste vierdubbele bomenlaan, die de Engelse Tuin en het Bavo hoofdgebouw opspant. In de zoom van het park worden de informele ruimtes ingericht, bijvoorbeeld door het inpassen van verslingerde uitgemaaide paden in de bloemrijke graslanden.

Verblijfspark

Het Sint Bavopark vormt het hart van de wijk. Veel van de nieuwe bewoners, maar ook bewoners uit Noordwijkerhout zullen gebruik maken van het park. Door het verbinden van de paden en routes uit de omgeving wordt het park onderdeel van de verschillende ommetjes en wandelingen. Ruimtevormende beplanting versterkt hierin een gevarieerde beleving. Het gebruik van het park is gevarieerd en gericht op alle leeftijden. Om die reden is er in het park ruimte gemaakt voor spel en ontmoeting. We bieden de bewoners ruimte om binnen het raamwerk van beplanting zich het gebied toe te eigenen. Ook hierin wordt gespeeld met de variatie tussen formeel en informeel. Zo worden er op de kruisingen van de assen met de omliggende wijk formeel ingerichte plekken gemaakt en is er rondom de uitgemaaide paden, in het landschappelijke deel van het park, plek voor kleinschalige sport- en spelactiviteiten of om te picknicken.

Voor mens en dier

Het park is gelaagd opgebouwd en biedt ruimte aan mens en dier. De gelaagde beplanting in gevarieerde grootte en beeld verzorgt een parkachtige sfeer en draagt bij aan de biodiversiteit van het plan. De bomenlaag zorgt voor beschutting voor vogels en vleermuizen en maakt een verbindingszone op het niveau van de wijk. Deze bomenlaag zorgt ook voor beschaduwing van de wandelroutes en schaduwrijke plekken om te verblijven. De heesterlaag is voor de kleine dieren, zoals de egel en verzorgt voedsel voor vogels. De bloei en geur draagt bij aan de beleving van de mens. De heesterstructuur is zo gekozen dat deze als markering werkt voor het maaibeheer van het park. De bloemrijke graslanden zijn met name gericht op de bijen en vlinders. Onderdeel van de graslanden is de waterbuffering in de vorm van een verbonden wadistructuur. Zo draagt het park bij aan het klimaatadaptieve en natuurinclusieve karakter van de wijk.

bottom of page