top of page

Locatie:

Locatie:

Opgave:

Locatie:

Opdrachtgever:

Locatie:

Samenwerking

Locatie:

Planteam:

Locatie:

Oppervlakte:

Locatie:

Ontwerpperiode

Locatie:

Status:

Locatie:

Participatie:

Locatie:

De Ankerplaats - Zeewolde

De nieuwe wijk Havenkwartier wordt de parel van Zeewolde. Rond de binnenhaven komen op dijkniveau in het totaal zo’n 325 woningen. In de eerste fase zijn in het project Boeghaven 50 huizen en appartementen gerealiseerd. Met de ontwikkeling van verschillende deelgebieden komen daar nu bijna 200 woningen bij: 47 sociale huurwoningen van Woonpalet, 51 woningen in de Ankerplaats, 61 woningen van Koopmans in Woonbuurt het Havenkwartier en 34 woningen in woonbuurt Het Hof van Seawald. Ook worden er zes vrije kavels aangeboden.

Stad op de dijk

De Ankerplaats ligt in het nieuwe Havenkwartier Zuid, aan de nieuwe haven van Zeewolde. Hier creëren we een nieuwe typologie van de Zuiderzeestad: een stad óp de dijk, fier uitkijkend over het water en het achterliggende polderlandschap. De Ankerplaats maakt stedenbouwkundig verbinding tussen het woningbouwprogramma, sociale en fysieke duurzaamheid, water en natuurinclusiviteit en locatie-eigen karakteristieken. Met organische gegroeide Zuiderzeedorpen als inspiratie creëren we verschillende sfeergebieden met autoluwe straatjes, binnenhoven en pleintjes.

Meergeneratiehuis Het Span

De sociale cohesie onderstrepen we met het meergeneratiehuis. In dit gebouw met appartementen voor junioren en senioren ontmoeten de bewoners van de Ankerplaats elkaar en worden activiteiten georganiseerd. Zoals samen koken en eten, maar ook muziek maken of een filmavond.

De groene binnenhoven bieden meer dan alleen een parkeeroplossing. We creëren hier meerwaarde en sociale cohesie met een gedeelde klusschuur in het ‘Het Maakhof’ en een gemeenschappelijke kas in ‘Het Kweekhof’. Door de groene structuur ontstaat een klimaatadaptieve en natuurinclusieve omgeving die aangenaam is voor mens en dier.

Klimaatadaptief en natuurinclusief

De woningen worden energie-neutraal en gebouwd met veelal circulaire materialen. Bomen, groene erfafscheidingen, groene gevels en half verharding verlagen hittestress en bieden veilige nest en foerageer plekken voor meerdere soorten fauna. Het voorkomen van wateroverlast, hittestress en het beperken van droogte zijn berekend en geborgd. De royale regenton en het hergebruik van water voor het toilet bieden bewoners handvatten om zuinig met water te zijn.

Locatie:

Zeewolde

Opgave:

Tender

Opdrachtgever:

Hegeman Ontwikkeling

Samenwerking

KOW architecten
Alba Concepts
Peutz
VYB visualization

Planteam:

-

Oppervlakte:

2.0 ha

Ontwerpperiode

2023 - heden

Status:

gewonnen

Participatie:

-

bottom of page