top of page

Locatie:

Vinkeveen

Opgave:

Ruimtelijkkader

Opdrachtgever:

Gemeente de Ronde Venen

Samenwerking

Interregion BV

Planteam:

-

Oppervlakte:

8.1 ha

Ontwerpperiode

2023

Status:

geaccodeerd

Participatie:

Bewonersmiddagen

Centrumplan - Vinkeveen

In september 2023 heeft de raad van de gemeente De Ronde Venen het Ruimtelijke Kader voor de Dorpscentrum van Vinkeveen vastgesteld. RRog heeft dit kader in opdracht van de gemeente opgesteld. Het plangebied is het terrein van de voormalige betonfabriek De Adelaar en twee bouwlocaties ten zuiden en ten noorden van de Provincialeweg, de N201. Het Ruimtelijk Kader is een concrete uitwerking van de dorpsvisie Vinkeveen; “de dorp aan de plassen”.

Het dorp aan de plassen

Twee hoofdthema’s zijn het fundament onder het Ruimtelijk kader; de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense Plassen en de aansluiting van Vinkeveen op de N201. Het dorp aan de plassen moet beter beleefbaar en beter bereikbaar worden. Andersom geldt dat het dorp vanaf de plassen beter zichtbaar en meer bereikbaar moet zijn. Hiervoor worden vier doelen opgesomd; het creëren van een recreatief centrum, het verbeteren van de bereikbaarheid van de Vinkeveense Plassen, beter gebruik maken van de dijksterreinen en wonen aan het water.

Landschappelijk raamwerk

Het ruimtelijk kader schept voorwaarden voor nieuwe bebouwing die wordt ingepast in het cultuurhistorische slagenlandschap van Vinkeveen. Het water met natuurlijk oevers en boomsingels vormen het landschappelijk raamwerk waarbinnen kan worden gebouwd. De plassen die in de huidige situatie op afstand liggen worden weer bereikbaar en beleefbaar. Op de punt van de Adelaar komt een accent-bebouwing aan het water waar de waterrecreanten kunnen afmeren en Vinkeveen kunnen bezoeken. Er worden nieuwe zichten op de plassen gemaakt en op de dijksterreinen komen mogelijkheden om direct aan de plassen te verblijven. Vinkeveen krijgt een nieuwe vaarroute die de Herenweg middenin het gebied kruist met een brug. Op die plek komt een mooie verblijfsplek met een horecavoorzieningen. De herenweg zelf wordt heringericht met voorrang voor de fietsers.

Veenrijk bovenland

Vinkeveen, de naam zegt het al, ligt voor een deel op het veenrijke bovenland. Bouwen op het bovenland is een uitdaging. In dit kader is goed gekeken naar het bedenken van betaalbare oplossingen voor de noodzakelijke waterwerken. Zo zijn er bijzondere uitwerkingen nodig voor de openbare ruimten. Hoge waterstanden en minimale ophogingen bieden ook een kans.

De nieuwe bewoners zitten droog maar hun buitenruimten liggen dicht op het water. Deze nabijheid van het water en het herintroduceren van de karakteristieke legakkers geven het gebied een echte Vinkeveense sfeer.

bottom of page