top of page

Locatie:

Utrecht

Opgave:

Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Kruisvaartkade B.V.

Samenwerking

HB watertechnologie, gemeente Utrecht, Boomkwekerij Ebben B.V.

Planteam:

Objectum, Groosman, Moke architecten, Zecc architecten, NEXT architects, Bisa

Oppervlakte:

0,6 ha​ (Totaal project 4 ha)

Ontwerpperiode

2018 - 2022

Status:

in uitvoering

Participatie:

Co-creatie met klankbordgroep

De vindplaats - Utrecht

In de overgang van het Stationskwartier Utrecht en woonwijk Dichterswijk verrijst Kruisvaartkwartier. RRog stelde voor dit project samen met Groosman het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan op. Ingegeven door de kernkwaliteiten van de locatie is een project ontstaan waarin ‘Wisselwerking’ leidt tot meer dan de som der delen. Contrasterende kwaliteiten als stads en natuurlijk, rust en roering, hoog en laag, snel en langzaam vormen de basis voor een gelaagd en uitgesproken ontwerp.

De binnentuin

Als onderdeel van de opgave ontstaan er stedelijke bouwblokken, vormgegeven door verschillende architecten; Groosman, ZECC, Moke, NEXT en bisa. RRog ontwerpt samen met deze architecten de binnentuinen, daktuinen en het gevelgroen. Het ontwerp ademt de contrastrijke kwaliteiten van het gebied. Samen met het gehele ontwerpteam ontwierpen we het palet ‘Natuurlijk Stoer’, welke de leidraad wordt voor de gehele ontwikkeling.

Te midden van de bouwblokken worden de autovrije binnentuinen ingericht. Door het toepassen van een substraatpakket van 400mm zijn we in staat om een weelderige binnentuin te creëren. Door het slimme watersysteem vormt de tuin een klimaatadaptieve schakel in het stedelijke landschap, in de overgang naar de Kruisvaart. Zo benutten we het natuurlijk karakter van deze Utrechtse rivier en geven we de toekomstige bewoners een aangename en rustige leefomgeving.

Sturende planlagen

Verbonden hoven
Door de binnentuin loopt een hoofdroute die alle binnentuinen binnen het project verbindt. We geven dit vorm als een dwaalmilieu, waarmee we de verblijfskwaliteit vergroten. Zo rijgt de route verschillende ontmoeting- en speelplekken aan elkaar. Bijzondere locatie in dit netwerk is de vindplaats, centraal gelegen tussen de grondgebonden woningen, aan de waterzijde. In deze varentuin worden vondsten van de archeologische opgraving van een oude dakpannenfabriek getoond.

Sterke groenstructuur
Het uitgangspunt voor de groenstructuur is het maken van een natuurlijke uitstraling. Denk hierbij aan ruigtes van kruiden, varens en meerstammige heesters met in de open ruimtes enkele grote bomen. Deze bomen zijn zorgvuldig gepositioneerd ten opzichte van de onderliggende parkeerconstructie.
De hoofdroute wordt begeleid door een hoofdgroenstructuur die voor privacy voor de woningen zorgt. De groenstructuur maakt ruimtes en intieme plekken, zorgt voor schaduw en menselijke schaal om te ontsnappen aan de stadse drukte.

Slim watersysteem
Voor een goede daktuin is een goed functionerend watersysteem essentieel: Het hemelwater wordt opgevangen in het dakpakket van de tuin en via de wateretentielaag vervoert naar het laagste deel. Hier wordt het water opgevangen in een buffertank welke wordt gebruikt voor het irrigeren van de tuin. Overtollig regenwater wordt nog langer vastgehouden in de retentievijver en kan bij een piekbui het water kwijt in de aanliggende vaart. Door deze waterrijke identiteit verbinden we de verblijfskwaliteit van het hof met de natuurlijke kwaliteit van de Kruisvaart.

Eenduidig materiaalgebruik
De toegepaste materialen vormen gezamenlijk het kenmerkende Kruisvaartpalet; Natuurlijk stoer. Ze hebben een industrieel karakter waarbij de hoofdroute bestaat uit grote betonnen elementen. De zijroutes bestaan uit een kleinere uitvoering van deze betonplaten. Rond de semi-private zone van de woning loopt een rand van portugeese keitjes die zo de begrenzing aangeven en aansluiten bij de kleinschalige en orthogonale architectuur.

bottom of page