top of page

Locatie:

Utrecht

Opgave:

Inrichtingsopgave klimaatadaptieve binnentuin / daktuin

Opdrachtgever:

Hurks Bouw en Vastgoedontwikkeling

Samenwerking

Nieman Raadgevende Ingenieurs, Alba Concepts

Planteam:

Venster Architekten

Oppervlakte:

0.5 ha

Ontwerpperiode

2019

Status:

Winst, uitgevoerd

Participatie:

-

Florijn - Utrecht

De Gemeente Utrecht heeft het team bestaande uit Hurks, Venster Architekten en RRog stedenbouw en landschap na een tenderprocedure geselecteerd voor de ontwikkeling van bouwveld 4b in Leeuwesteyn. Met het in totaal 44 woningen tellende plan “Florijn” gaat Hurks een nieuw stuk gezonde en duurzame stad maken. Florijn ligt tussen de Eerste Muntmeesterlaan en het Oeverpark aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Het plan bestaat uit 11 appartementen en 33 eengezinswoningen in diverse typologieën en prijsklassen. Het betreft een duurzaam project met een ruime, collectieve binnentuin en een verdiepte parkeergarage met parkeerplaatsen voor bewoners. De inrichting van de binnentuin zorgt ervoor dat Florijn klimaatadaptief is, onder meer door een waterberging, het beperken van hittestress en het stimuleren van biodiversiteit.

Stedelijk & groen

Leeuwesteyn is een woonwijk met stadse bouwvelden in een groene, parkachtige omgeving. Aan de oostzijde van Leeuwesteyn, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, wordt het Oeverpark aangelegd en aan de westzijde het Willem-Alexanderpark. Door deze parken te verbinden ontstaat één doorlopende parkstructuur. Binnen deze structuur ligt het door ons te ontwerpen en ontwikkelen veld: bouwveld 4b. De bouwvelden langs het Amsterdam-Rijnkanaal liggen als bastions in het Oeverpark. De ruimtes tussen de bastions werken als groene vizieren. De relatie tussen de wijk en het Amsterdam-Rijnkanaal wordt zo versterkt. Bovendien kan het groen uit de omgeving dankzij deze vizieren tot diep in het gebied doordringen. Bouwveld 4b kent vier verschillende gevelwanden. Dat zijn de Eerste Muntmeesterlaan (Laan) in het westen, de Groene Vizier aan de zuidzijde, het Oeverpark in het oosten en Steeg aan de noordzijde.

Een levendige tuinrand

De levendige tuinrand bied schuilplaatsen en nestgelegenheid voor vogels en insecten. Dit doen we door een wand te maken met dichte beplanting, nestkasten met verschillende opening afmetingen en insectenhotels te plaatsen. Brede hagen langs de entrees van de tuin en dichte klimplanten bieden een natuurlijke nestgelegenheid voor vogels. In de tuin maken we op het hogere deel beplantingsvakken met veel verschillende bloeiende beplanting. De beplanting wordt tevens gekozen op een gevarieerde bloeitijd waardoor er een groot deel van het jaar voedsel is voor bijen, vlinders en insecten. De wadi word aangelegd met een extensief beheerd grasland en een aantal inheemse soorten. Met deze ingrepen intoduceren we een een divers scala aan verschillende mogelijkheden voor flora en fauna.

De kracht van regenwater

Een slim waterbergingssysteem, bestaande uit een buffertank, spiegelvijver en wadi’s zorgen ervoor dat regenwater in Florijn wordt opgevangen en geborgen, waarna het gefaseerd wordt afgegeven. Dit verlicht de druk op het rioolnetwerk. De zichtbaarheid van het waterbergingssysteem zorgt ervoor dat kinderen spelenderwijs in aanraking komen met het belang en de kracht van regenwater.

Duurzaam, energieneutraal en circulair:
De woningen zijn zeer duurzaam en energiezuinig, en worden verwarmd én gekoeld met bodemwarmte. Daarmee is het wooncomfort van de bewoners ook in hete zomers gewaarborgd. Op de daken liggen PV-panelen, die een groot deel van de benodigde elektriciteit opwekken. Voor de bouw van de woningen en de inrichting van de binnentuin wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame en circulaire materialen.

bottom of page