top of page

Locatie:

Utrecht

Opgave:

Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Hurks

Samenwerking

Syntrus Achmea, Nieman Raadgevend Ingenieurs, Alba Concepts

Planteam:

KOW

Oppervlakte:

0.9 ha

Ontwerpperiode

2018

Status:

tweede plaats

Participatie:

-

Hoge Weide - Utrecht

In dit plan vloeit het nieuwe stedelijke karakter, ontstaan door de ontwikkeling van dit gebied, als vanzelf over in het oorspronkelijke natuurlijke en landelijke Weyde-gevoel. De bebouwing als stadsmuur om de weide ademt stedelijkheid: in rijk metselwerk, verticaliteit en in de inrichting, gericht op stedelijk ontmoeten met gevelbankjes en gevelgroen. Architectuur die verzacht en opgaat in de natuur: een binnentuin als verborgen hof, een glooiend landschap, rijk aan leven van mens en dier, gestimuleerd in bewegingsroutes en ontmoetingsplekken in overgang van privé naar openbaar.

Stedelijk & groen

Het ontwerp kenmerkt zich door een harde rand - passend bij de stedelijke omgeving -waarbij we de
verticale lijnen in de gevels benadrukken. De zachte, groene binnenkant is van buitenaf op twee punten te
zien, waar de harde stedelijke rand wordt doorbroken waardoor een doorlaadbaar binnengebied ontstaat.
Eén van die twee punten is aan de Rijnkennemerlaan. Hier ontmoeten appartementen en grondgebonden woningen elkaar en vouwt het volume zich naar binnen: de twee werelden, die van hard en zacht, gaan geleidelijk in elkaar over. De zachtheid van de binnenkant komt tot uitdrukking in de sculpturale galerijen met gevarieerde, verspringende buitenruimtes en weelderig groen, hangend over de randen. Het volume met verschillende dakterrassen neemt trapsgewijs af richting het heuvelachtige, groene binnengebied.

Concept

Het concept van de binnentuin is een transitie van hoog naar laag, waar verschillende sferen tot uiting komen. Op het hoogste punt is de tuin schaduwrijk en wordt voorzien van goede ontmoetingsplekken. Hoe meer we naar het lager gedeelte gaan, hoe groener en natuurlijke de sfeer wordt. In de tuin is veel diversiteit aan planten, dit komt door de enerzijds schaduwrijke en anderzijds zonnige plekken maken in de tuin. Ook wordt er gespeeld met natte en droge vegetatie, wat zorgt voor een hoge biodiversiteit.

Water

Naast het groen en programma, is er een slim watersysteem ontworpen. Het water wordt van de hoogste plekken van de tuin en de bebouwing naar beneden gebracht. Het water wordt opgevangen in een wadi waarna het vertraagd kan infiltreren in de bodem. Het water wat op de daken van de gebouwen valt, wordt opgeslagen in een buffertank. Dit wat kan in de droge periodes worden gebruikt om de binnentuin van water te voorzien.

bottom of page