top of page

Locatie:

Voorschoten

Opgave:

herontwikkeling landgoed, stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Amvest

Samenwerking

-

Planteam:

KOW

Oppervlakte:

5.0 ha

Ontwerpperiode

2009-2017

Status:

geaccodeerd

Participatie:

-

Beresteijn - Voorschoten

In 2009 heeft Amvest de historische buitenplaats Beresteyn in Voorschoten verworven. RRog werd gevraagd om een cultuurhistorische analyse te maken van de buitenplaats en vanuit de conclusies een ontwikkelvisie op te stellen. Het doel van de opgave betrof de buitenplaats Beresteijn te herontwikkelen tot een eigentijdse buitenplaats, waar de onlosmakelijke relatie tussen parkaanleg en gebouwen opnieuw vorm krijgt, met respect voor de cultuurhistorie van het gebied en met het vertrouwen in een bestendige toekomst.

Reeks van landgoederen en buitenplaatsen

Beresteyn is gelegen aan de Leidseweg te Voorschoten en is in 1833 gesticht door Jonkheer Van Beresteyn. Kenmerkend beeld voor passanten van de buitenplaats is de hoge ligging, de beukenlaan en de waterpartij. Een landschappelijke enscenering conform de gangbare landschappelijke mode uit die tijd. Voor de stichting van de Beresteyn was het terrein onderdeel van de voormalige buitenplaats Vredenhoef en werd het gebruikt als overtuin. In die periode werd het terrein ingericht met een formele tuinaanleg met een geometrische structuur. Het vermoeden bestaat dat het oorspronkelijke parkontwerp van Beresteyn is gebaseerd op het naastgelegen parkontwerp van buitenplaats Berbice. Stijlkenmerken en padenstructuren verwijzen naar deze parkaanleg, die van de hand was van J.D. Zocher sr.

Tuin vol geschiedenis

De buitenplaats bestaat uit een oud landhuis, meerdere opstallen, waterlopen, vijvers en historische relicten langs wandelpaden in een bijzonder park. Doordat alle bewoners in de voorbije eeuwen iets hebben aangepast en hebben toegevoegd, is Beresteyn, net als vele andere buitenplaatsen in Nederland, een staalkaart van de voorbije tijden: van de 17de tot en met de 20ste eeuw. Dit geeft een wonderlijk en waarachtig beeld van de wooncultuur op deze buitenplaats door de tijden heen. De buitenplaats kent een drietal sfeergebieden. Aan de zuidzijde ligt de representatieve zone, rondom de opstallen ligt het werkplein en aan de noordzijde ligt het informele landgoedbos. Kenmerkende parkelementen de grotto met de heuvel, de slingervijver met bruggen, de kruisvijver, beeldbepalende bomen en bomenlanen, een landschappelijke heuvel en aan de voorzijde van de buitenplaats het oude landhuis op de heuvel met de verslingerde vijverpartij, omarmd met de monumentale beukenlaan

Nieuwe waarde

Als stap in de nieuwe tijd vormen we de oude buitenplaats om, met middelen die door het verleden worden aangereikt. De drie sfeergebieden worden geherinterpreteerd rondom de nieuwe ontwikkeling van woningen en zorg. Rondom het oorspronkelijke werkplein van de buitenplaats maken we een nieuw hart, bovenop de parkeervoorziening. Rondom deze daktuin positioneren we de nieuwe aanbouw aan het oude hoofdhuis, evenals een drietal appartementengebouwen. Vanuit het hart verslingeren de wandelpaden, die aansluiten op de gereconstrueerde wandelpaden van de oorspronkelijke buitenplaats. Oude boomposities en open weides worden opnieuw gewaardeerd en versterken zo de kwalitatieve rondwandeling door het landgoedbos. Voor de gereconstrueerde kruisvijver vormt een tapis vert de verbindende groenstructuur met het nieuwe hart.

bottom of page