top of page

Locatie:

Noordwijkerhout

Opgave:

Stedenbouw en Inrichtingsopgave

Opdrachtgever:

Novaform en Trebbe

Samenwerking

-

Planteam:

Braaksma & Roos Architecten

Oppervlakte:

1 ha

Ontwerpperiode

2020-2022

Status:

In uitvoering

Participatie:

-

De Begraafplaats - Noordwijkerhout

Op het voormalige psychiatrische instelling St Bavo, wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd voor ca. 700 woningen. Naast de nieuwbouw zijn er ook oude relicten die bewaard worden in de wijk, zo wordt het Sint Bavo en het Pesthuis gerenoveerd en worden de Franse – en Engelse tuin in ere hersteld. Zo ook de begraafsplaats op het Bavo, waar zowel cliënten als oud medewerkers zijn begraven.

Poort en hekwerk

Het hekwerk en de poort bij de begraafsplaat is vervangen voor een nieuw hekwerk waarin de oude elementen zijn terug te vinden van het hekwerk uit 1933. Het oude hekwerk was dermate verroest dat het niet hersteld kon worden. De religieuze elementen uit het hekwerk zijn teruggebracht in het nieuwe hekwerk net als de ‘Engelen vleugels’ die als poort dienen.

Calviaberg

De begraafplaats sober en eenvoudig, passend bij de aard van het terrein. Het is symmetrisch van opzet met een breed middenpad. Bij de kruisingen van paden staan stevige taxussen. Eind het eind van het middenpad tref je de Calvarieberg. Deze uit cement opgebouwde kunst rotswerk met een beeldengroep over de kruiziging van Christus is het eindpunt van de zichtlijn. De Calvarieberg zal worden hersteld met nieuwe beelden op de rotspartij. Middels 3D-scans worden de zwaar beschadigde beelden nagebootst.

Grafstenen

Omdat de grafstenen veelal begroeid waren met mos en de namen van de overledenen niet altijd meer zichtbaar waren, is ervoor gekozen om de grafstenen zorgvuldig te verwijderen. De stenen zijn schoongemaakt en gerestaureerd. De grafstenen zijn weer teruggeplaatst en weer toegankelijk via de gemaaide graspaden.

bottom of page