top of page

Locatie:

Noordwijkerhout

Opgave:

Historische analyse - inrichtingsplan

Opdrachtgever:

ontwikkelcombinatie Novaform Trebbe / Gemeente Noordwijk

Samenwerking

Braaksma Roos Architecten

Planteam:

-

Oppervlakte:

24.2 ha

Ontwerpperiode

2020-heden

Status:

Geaccodeerd

Participatie:

Sint Bavo en Franse tuin - Noordwijkerhout

Landgoed in den Houte is een plan dat voortborduurt op de historie van oude BAVO-terrein. Op het landgoed komt een woonwijk met allure van de historie. In totaal komen er ca. 700 woningen. Het landgoed bestaat in basis uit twee werelden; Het verslingerende landschap en het formele landschap, waar het Sint Bavo en de Franse tuin onderdeel van zijn. Het gebruik van het monumentale hoofdgebouw Sint Bavo zal in de toekomst veranderen. Waarbij het vroeger uit o.a. een kerk, administratie, mannen- en vrouwenvleugel en een keuken bestond, zal het gebouw gaan transformeren naar een woonfunctie, waarbij er verschillende appartementen gerealiseerd gaan worden.

Franse tuin

Het tuinontwerp van de Franse tuin is in ere hersteld. De historische kenmerken van de tuin zijn op basis van oude foto’s en analyse achterhaald. De ontwerpprincipes zijn de basis geweest voor het ontwerp van de Franse tuin. De symmetrische opzet, de plantstroken en grasvelden zijn teruggebracht. Het bordes nabij het Sint Bavo biedt overzicht over de tuin. In de tuin is nog een verhoogde plantenbak waar een standbeeld wordt geplaatst.

Tuin Sint Bavo

Het tuinontwerp van het Sint Bavo is, net zoals de Franse tuin, symmetrisch opgebouwd. De kenmerken uit de historische analyse, zoals de rechtlijnige vlakken- en lijnenstructuur, de beplantingsstroken langs de gevel, rechthoekige plantenvakken en de ritmische bomenlaan, zijn de basis ontwerpregels die meegenomen zijn in het nieuwe ontwerp. Het plan voor de tuin bestaat uit drie delen; een deel wat aansluit op de centrale-as die in verbinding is met de Engelse tuin, een deel wat aansluit op de Franse tuin en tussen de voormalige Kapel en Keuken is een eigentijds woonstraatje. Aan de zijde van de Centrale-as en de Franse tuin krijgt een eenduidige uitstraling passend bij de symmetrie. In de collectieve tuinen wordt de symmetrie waar mogelijk doorgezet met de private tuinen. Aan de zijde van de centrale-as zal ook een verbijzondering zijn met een zonnewijzer.

Droogloop

Kenmerkend van het hoofdgebouw is de droogloop, deze wordt middels een pergola teruggebracht. Deze pergola wordt begroeid met verschillende klimplanten. In de woonstraat worden brede beplantingsstroken aangebracht met kleurrijke (schaduw)beplanting, zodat de ‘steeg’ ook een groen karakter krijgt. Aan de Zijde van de Centrale-as worden ook diverse vaste planten aangeplant voor een kleurenspektakel. Aan de randen van het plan is het parkeren opgelost, zodat het gebouw vrij blijft van auto’s. De parkeervakken zijn ingepakt in een groenblijvende haag.

Ondanks dat de collectieve tuinen zijn afgesloten door een poortje, zijn de tuinen toegankelijk voor voetgangers. De centraal gelegen plek is namelijk onderdeel van een grotere wandeling over het Landgoed. Zo kunnen wandelaars nog steeds genieten van het imposante dak van het Hoofdgebouw met een unieke trappartij. Middels een poort kan je vanuit de voormalige kapel de Centrale-as in wandelen richting de Engelse tuin

bottom of page