top of page

Locatie:

Langedijk

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Gemeente dijk en waard

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

7.9 ha

Ontwerpperiode

2013-2014

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

Klankbordgroep en bewonersparticipatie

Veillingterrein - Langedijk

RRog heeft het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor het voormalige Veilingterrein in Noord Scharwoude. Het ontwerp is gemaakt in opdracht van BPD Ontwikkeling. Het project is gestart in 2009 en is op een haar na uitgevoerd. Het project is tot stand gekomen in nauw overleg met de bewoners in de buurt. We vonden elkaar is het uitgangspunt dat de bestaande dorpsbebouwing op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier moest aan sluiten op de nieuwe woonbuurt.

Een stukje geschiedenis in het nieuwe woongebied

Het uitgangspunt was een woonwijk te maken die op een vanzelfsprekende manier aansluit op het bestaande lint van Scharwoude. Daarnaast was het de bedoeling de authenticiteit van de locatie door te laten klinken in het plan. RRog vond het belangrijk dat een stukje van de geschiedenis voelbaar blijft in het nieuwe woongebied.

Cultuurhistorie

De link met de cultuurhistorie is gevonden in het ophalen van een centraal gelegen loswal en deze centraal te stellen in het stedenbouwkundig ontwerp. Daarnaast bleek dat er tussen de bouwlocatie en het lint de eerste en oudste uitbreiding van Scharwoude ligt. Dit buurtje bestaat uit smalle paden waaraan de ingangen van de woningen liggen. De achterkant lag aan het water en is nu drooggelegd en omgevormd tot voorkant waar de auto kan komen.

De loswal

In het ontwerp is de loswal weer volledig uitgegraven en heringericht met nieuwe kades. De oevers zijn openbaar en langs het water staan woningen die doen denken aan de loodsen die daar ooit hebben gestaan. In het ontwerp is gekozen in het verlengde van de oude smalle paden, nieuwe paden aan te leggen die de wijk verbinden met het lint van Scharwoude. In de huidige stedenbouw is het lastig smalle ruimten te ontwerpen. Daarom hebben de paden een nieuwe profiel gekregen waar geen ruimte is voor de auto maar wel voor de wandelaar, de nutsbedrijven en de brandweer. Langedijk is een water dorp, met doorvaarbare routes. Daarom is op het uiteinde van de loswal een prachtige doorvaarbare brug gebouwd. In het hekwerk zijn de kolen die het gebied ooit beheerste terug te vinden.

bottom of page