top of page

Locatie:

Deventer

Opgave:

Stedenbouwkundigontwerp

Opdrachtgever:

Hegeman Onwikkeling BV
Rentree

Samenwerking

Inbo Architecten
Gemeente Deventer

Planteam:

-

Oppervlakte:

3.5 ha

Ontwerpperiode

2018-2022

Status:

Geaccodeerd/gerealiseerd

Participatie:

-

Aan de Dijk - Deventer

RRog heeft een stedenbouwkundigontwerp gemaakt in opdracht van Hegeman Bouwgroep voor het plandeel äan de dijk” in de gemeente Deventer. In juli 2018 heeft de gemeente Deventer een gebiedsvisie opgesteld: “Ruimtelijke Gebiedsvisie Rivierenwijk aan de Dijk”. In dit document zijn de plannen opgenomen voor de nog te realiseren deelgebieden. Het ontwerp voor het plan ”Aan de Dijk” is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de gemeente Deventer, Rentree, Hegeman, INBO-architecten en RRog stedenbouw en landschap.

Aan de dijk

Een deel van het gebied sluit direct aan op de gerealiseerde woonwijk. Gevraagd werd een eigenzinnig ontwerp te maken met een duidelijke affiniteit met de buurt. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het bestaande groen. Dat is gebeurd. Oude bomen zijn ingepast en de bosschages rond het archeologische object zijn gerespecteerd.

Deelgebieden

De opgave betreft het maken van een stedenbouwkundig ontwerp voor de twee deelgebieden als uitbreidingen van bestaande buurten en voor vier deelgebieden die onderdeel uitmaken van de Groene Bies, een groenzone langs de Snipperlingsdijk.

De deelgebieden samen genaamd “Aan de Dijk” maken onderdeel uit van een grotere herstructurerings-opgave voor de Rivierenwijk in Deventer. Het project Aan de Dijk biedt kansen de Rivierenwijk waardig af te ronden.

De vijfde scheg

Het stedenbouwkundigeplan bestaat uit meerdere deelgebieden. Eén deelgebied sluit aan bij de bestaande nieuwe uitbreidingen, genaamd de vijfde scheg. Bij de entree van het gebied komen aan weerszijde van de weg twee appartementencomplexen. Aan de westzijde van het plangebied liggen twee plandelen met grondgebonden woningen; veranda woningen en bijzondere patio-woningen. De bouwplannen verschillen onderling van elkaar maar vormen gezamenlijk een aansprekend beeld langs de Snipperlingsdijk.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page