top of page

Locatie:

Heemskerk

Opgave:

Herstructurering sociale woningbouw

Opdrachtgever:

Woonopmaat

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

1.1 ha

Ontwerpperiode

2019 - 2021

Status:

In uitvoering

Participatie:

Klankbordgroep

De Geelvinckstraat - Heemskerk

RRog stedenbouw en landschap is gevraagd door Woonopmaat een stedenbouwkundig ontwerp te maken voor het project; herstructurering Cornelis Geelvinckstraat in Heemskerk. Het project betreft het amoveren van 52 woningen. Het ontwerp is gemaakt in samenspraak met de gemeente Heemskerk, een klankbordgroep met bewoners van de huidige woningen en bewoners uit de omgeving.

Werken met een klankbordgroep

Het plan voor de Cornelis Geelvinckstraat is unaniem aangenomen in de gemeenteraad van Heemskerk. Het plan werd aangemerkt als een voorbeeldproject. De werkwijze van RRog is het maken van een ontwerp dat stapsgewijs tot stand komt in overleg. Dit verlangt een open houding van de ontwerper en van de opdrachtgever. De eerste stap is het bespreken van het vertrekpunt. Dit moet helder zijn. Wat is het gewenste programma en welke ruimtelijk eisen liggen op tafel. Dit betekende dat in ieder geval 52 woningen moeten worden terug gebouwd en dat onderzocht wordt of het mogelijk is meer woningen te bouwen. Uitgelegd is dat dit alleen kan wanneer in het gebied ook appartementen komen. Kort gezegd: kunnen we de lucht in?

Modellen

Gedurende het planproces zijn verschillende oplossingen in de vorm van ruimtelijke modellen voorgelegd. RRog werkt daarbij met een grote werkmaquette. Tijdens het overleg verzamelt de klankbordgroep zich rond de maquette. Op deze manier wordt voor iedereen direct duidelijk wat de consequenties zijn van de voorstellen.

In drie rondes werd door de klankbordgroep een voorkeursmodel gekozen. Daarna heeft RRog meegewerkt aan de uitvraag voor een tender voor een bouwkundig ontwerp. RRog heeft samen met de opdrachtgever de plannen beoordeeld. Het project wordt uitgevoerd door Bébouw Midreth in samenwerking met JUST Architects.

Unaniem gekozen

Naar ons idee is het essentieel dat de kwaliteit van de leefomgeving, de openbare ruimte, aantoonbaar verbetert. Door het bouwen van appartementen in plaats van huizen met tuinen komt ruimte vrij. Door bewoners invloed te geven op de invulling van deze nieuwe ruimte ontstaat draagvlak. Men ziet in dat met meer woningen toch een aantrekkelijke buurt kan ontstaan. In dit specifieke geval wordt aansluiting gevonden bij het aangrenzende park, het park komt de buurt in. Dit werd gezien als een cadeau aan de buurt.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page