top of page

Locatie:

Purmerend

Opgave:

Inrichtingsopgave

Opdrachtgever:

Bébouw Midreth onderdeel van VolkerWessels

Samenwerking

De Wijde Blik, DPI

Planteam:

OZ Architecten

Oppervlakte:

2.0 ha

Ontwerpperiode

2018

Status:

Winst

Participatie:

De Open Veste - Purmerend

De compacte en kleinschalige binnenstad van Purmerend, met het assenkruis en het water rondom, heeft als inspiratie gediend voor onze opzet van De Open Veste. Startpunt is de stedenbouwkundige opzet van het bolwerk. Een bolwerk verenigt bijna paradoxale beeldkenmerken in één samenhangende identiteit: open-gesloten, iconisch-bescheiden, groen-stenig, individueel-collectief, losstaandsamenhangend. In de opzet van De Open Veste spelen we met deze principes. Zorgde een bolwerk in vroeger tijden voor ‘verdediging’ en ‘afstand’, wij sturen juist op ‘verbinding’. De Open Veste is open naar de omgeving, maar tegelijkertijd ‘veilig’ en besloten voor de ‘eigen’ bewoners.

Schakel tussen het buurtje en de kroon

Het concept van het bolwerk is te ontleden in een wal met een plint en daarop verschillende gebouwen. De wal wordt gevormd door de Singeloever en legt de landschappelijke verbinding met het omringende groen. De plint is de besloten rand van De Open Veste. Hierop staan bouwblokken, variërend in schaal en grootte. Door het toepassen van deze driedeling maken we op stedenbouwkundig en landschappelijk niveau een ruimtelijke verbinding met de omgeving. De opbouw van gebouwen en groenstructuren zorgt ervoor dat De Open Veste als een intermediair tussen het Buurtje aan de noordzijde en de Kroon aan de zuidzijde fungeert. De korrelgrootte van de Kroon nemen we over in de hoekgebouwen van De Open Veste (de appartementenblokken). De schaal van het Buurtje is weer terug Plint, Wal en Opbouw te vinden in de kleinere korrel (de grondgebonden woningen) tussen deze hoekgebouwen. De hoekgebouwen markeren tevens de poorten en doorsteken. Centraal in de binnentuin komt een kleinschalig woongebouwtje, bestaande uit een aantal grondgebonden woningen en appartementen.

Binnentuin

De Open Veste stimuleert op verschillende manieren verblijven en ontmoeten. De binnenplaats van het bolwerk krijgt een semi-privaat karakter, dat wordt benadrukt door de als toegangspoorten ontworpen entrees. De binnentuin verleidt de bewoners om elkaar te ontmoeten. Hij is informeel van opzet, zodat initiatieven als een pop-up lunch of een buurtbarbecue mogelijk zijn. Er is ruimte voor fruitbomen en kruiden, maar er komen ook bankjes om rustig te genieten van het omsloten parkje. Aan de noordwestzijde aan het plein bevindt zich in de plint ruimte voor functies zoals bijvoorbeeld zorg, kinderdagopvang en horeca. We zullen in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van kavel A11 tot een passende invulling komen,

om de programmering van voorzieningen in De Open Veste optimaal af te stemmen op de voorzieningen zoals zij die voorzien. De beoogde functies verhogen de levendigheid op het plein en stimuleren de community vorming op wijkniveau. Ook collectief bruikbare voorzieningen stimuleren het buurtgevoel. We noemden al deelauto’s, maar dat kan ook een elektrische sloep zijn die via een app door de bewoners gehuurd kan worden. Bijzonder is de invulling van de daken van de woongebouwen. De (toekomstige) bewoners krijgen hier zelf een stem in. Er liggen kansen voor stadslandbouw, een bomenrand, een speeltuin of energietuin. Maar ook simpelweg voor een terras met uitzicht op de omgeving,

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het ontwerp. In deze fase van de selectie is het niet als apart criterium aangemerkt, maar voor ons is het een belangrijk aspect. Waar blijkt dat uit? We benutten bijvoorbeeld de koppeling met stadsverwarming, passen optimaal PV-panelen toe en gebruiken materialen met een hoge RC-waarde. Zoals eerder aangegeven, stimuleren we in het ontwerp beweging en fietsgebruik met comfortabele parkeerplekken. We stimuleren deelauto’s en bieden actief mogelijkheden voor laadplekken voor elektrische auto’s en fietsen aan. Het uitbundige groen in het binnenhof en de collectieve daken zijn niet alleen een fijne leefomgeving, maar dragen ook bij aan een schonere lucht. Waar mogelijk kijken we ook of de plantenkeuze kan bijdragen aan een grote biodiversiteit. Een optie is om bijenkasten te plaatsen en de kinderen van De Open Veste daar actief bij te betrekken.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page