top of page

Locatie:

Delft

Opgave:

Inrichtingsopgave, stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Novaform

Samenwerking

o.a. Fagus Projectmanagement & Advies, DMOO, Ipse de Bruggen, Van den Beuken Advies, MASC Company

Planteam:

Du Croq & van Zutphen architecten

Oppervlakte:

Ontwerpperiode

2017-heden

Status:

Participatie:

-

De staal - Delft

Delft is een stad met veel unieke en vaak contrasterende kwaliteiten. Bebouwd en landschappelijk, verdichten en verdunnen, TU en stad, verleden en toekomst, bestaand en nieuw, hoogbouw en laagbouw, iconisch en terughoudend, behoudend en innovatief, zijn voorbeelden van elkaar versterkende contrasten die de stad rijk is. Delft kenmerkt zich door de ingenieuze wijze waarop deze contrasten veelal met elkaar worden verbonden. Hierdoor is een stad ontstaan met veel zichtbare maar ook verborgen kwaliteiten. Op de herontwikkelingslocatie van de Staal ligt de kans om op een vergelijkbare manier verbinding te zoeken. Door het stapelen van de kernkwaliteiten van de stad ontstaan er nieuwe kansen die hier kunnen worden geëtaleerd. Langs de A13 verschijnt zo de vernieuwde stadsentree en ontstaat er een nieuw ‘zicht op Delft’. Hier toont de stad Delft zich als een toekomstgerichte stad die voortborduurt op de kwaliteiten van het verleden.

Entrée van de stad

De Staal vormt samen met de Oostpoortweg een stadsentree. De bomenlaan van de Oostpoortweg fungeert als een oprijlaan naar de oude stad. Al bij de afslag van de snelweg komt de bezoeker in aanraking met de kwaliteiten van Delft. In de plint van ‘de Vaas van Delft’ bevindt zich de ontvangstruimte van de stad en de TU Delft. In de vide hangt de Think-tank als beelddrager van de innovatiekracht van Delft. Toeristen en bewoners kunnen de historische stad varend bereiken, door het verlengen van de Delftse Grachten. Het Boothuis aan het einde van de Stille Putten kan fungeren als opstappunt.

De wijk Vrijenban is ontstaan op het oorspronkelijke slagenlandschap van de Noordpolder van Delfgauw. Hier lagen de stadstuinen van Delft, waar ook de Stael werd gemaakt; de gemeentelijke vuilnisbelt. De aanleg van de af- en opritten van de snelweg heeft de structuur van het landschap aangetast. Nu is er de kans om opnieuw orde aan te brengen. We verlengen de Van Lodensteynstraat, tot aan de Oostpoortweg. Hier geven we Vrijenban een mooie nieuwe entree; de Nieuwe Staal(weg). We beschutten de woonwijk door ‘de oorspronkelijke stadstuinen’ omhoog te vouwen. Daarmee beperken we de negatieve invloeden van de snelweg. Het landschap buffert het geluid en vangt door haar specifieke inrichting met beplanting CO2 en fijnstof af.

Het plan

Vanaf de eerste landschappelijke en stedenbouwkundige analyse zijn wij uitgegaan van het creëren van een nieuwbouwplan dat zowel de verbinding heeft met de bestaande woonwijk (Vrijenban), de landelijke omgeving van de Delftse Hout en de weilanden daarachter, als met de ligging aan en naast de snelweg (A13), de entree is tot het centrum van Delft als waar we water, groen, wonen en werken zoals dat in Delft
plaatsvindt direct zichtbaar maken. Dus naast een iconische woontoren, als (internationale) markering tot de entree van het centrum van Delft en een voorbeeld kan zijn in ontwerp, duurzaamheid, bouw en architectuur van wat Delft aan technische kennis en know how binnen haar gemeentegrenzen te bieden heeft, is er ook aandacht voor de binnenstad architectuur, het wonen aan de gracht (grachtwoningen),

maar ook de binnenstedelijke kleinschaligheid, boven en beneden wonen, wonen in combinatie met werkgelegenheid, met parkeren aan het water en ‘voor de deur’. Waar ook de nodige rustige (groen) plekken zijn georganiseerd om te verblijven, om van te genieten (uitzicht), die mooi maar ook functioneel zijn. Oud en nieuw, klein en grootschalig, rustig en levendig, groen en water, veilig en toch ook weer besloten, ruimte en dichtheid gecombineerd. Waarbij de herkenbaarheid van en met Delft in vorm en
materialisering tot uiting komt. We hebben middels een ‘talud’ van groen en waterberging, waar CO2 opname, fijnstof opname en geluidreductie voor het wonen en werken achter het ‘talud’, een technische
oplossing gevonden als ‘geluidscherm’ waar ook het oorspronkelijke landschap van ‘buiten’ Delft in opgenomen is.

Groen

Vergroening van de leefomgeving is één van de belangrijkste oplossingen voor het tegengaan van de opwarming van de stad. Om die reden maximaliseren we de groene inrichting van de dakvlakken. Met name de groendaken op het activiteitengebouw (de Stadstuinen) leveren een bijzonder positieve bijdrage aan het terugdringen van de opwarming van de stad. We richten dit dak in met een substraatlaag van circa 30
a 40cm. Op deze substraatlaag kunnen we grassen, vaste planten, (meerstammige) heesters en (met een kleine ophoging), bloemen en kleine bomen planten aanbrengen. Naast dit positieve effect tegen het opwarmen van de stad, vormen de proeftuinen door de toepassing van vaste planten, ook een effectieve buffer tegen CO2 en fijnstof. Delen van de gevels van de gebouwen en dakdelen van de woontoren worden ingericht met gevelgroen en dakgroen. Het ‘grasdak’ van de Stadstuinen, zorgt niet alleen voor opvang
en berging van regenwater, maar dient ook als isolatiedak voor de ondergelegen (woonwerk) functies. Opgevangen regenwater kan ook voor raambewassing en schoonmaken van de gevels van de woningen en de woontoren worden toegepast. In de planuitwerking zal daar aandacht aan worden besteed. Het ‘krattensysteem’ zal daarvoor met de laatste civieltechnische kennis en mogelijkheden in een ingenieus
waterbeheersysteem worden omgezet.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page