top of page

Locatie:

Ridderkerk

Opgave:

Inrichtingsopgave, stedenbouw

Opdrachtgever:

Timpaan en Amare Vastgoed

Samenwerking

-

Planteam:

Heren 5 Architecten, Nibe

Oppervlakte:

3.0 ha

Ontwerpperiode

2018

Status:

Winst

Participatie:

-

Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Het ontwerpteam van: Heren5, RRog stedenbouw en landschap, NIBE bv heeft in opdracht van Timpaan en Amare Vastgoed de tender locatie Driehoek ‘t Zand gewonnen, uitgeschreven door de gemeente Ridderkerk. Met het plan komt er een duurzaam sport- en woonpark als groene schanier van de wijk!

Opzet plan

De nieuwe hoofdopzet voor “Driehoek Het Zand” behoudt en versterkt het open en groene karakter van de locatie. Drie alzijdige gebouwen geven vorm aan een vloeiende ruimte die het omliggende park, de twee dijken, de twee lanen en de singel met elkaar verbindt. Het park blijft zo een groen scharnier tussen de bestaande wijken. Wijkende gevelwanden geven zicht op het omliggende groen, versterken de doorzichten en maken plaats voor bestaande boomgroepen. Met deze opzet wordt 1.500 m2 minder uitgeefbare bebouwing gerealiseerd dan in de uitvraag is gesteld en teruggegeven aan het park. Het sportveld wordt samen met de hekwerken, de ballenvangers en een luifel op het centraal gelegen pleintje in één vormgeving voorgesteld. De bloemen van de Blauwe Regen en rode herfstkleuren van de Wilde Wingerd versieren de constructie rond het sportveld en zijn sfeerbepalend op de centraal gelegen ontmoetingsplek. De sporthal zit als vanzelfsprekend ingeklemd op de kop van bouwblok A, recht tegenover het sportveld. Om de gymzaal logisch in het blok te laten passen zijn de functies gestapeld, met de sportzaal boven.

De sporthal zit als vanzelfsprekend ingeklemd op de kop van bouwblok A, recht tegenover het sportveld. Om de gymzaal logisch in het blok te laten passen zijn de functies gestapeld, met de sportzaal boven. We kunnen ons voorstellen dat blok A wordt opgehoogd naar 4,5 laag aan de Vlietlaan (van 119 naar 129 woningen). De groene ruimte blijft gehandhaafd en het extra bewonersparkeren past in het blok. Extra bezoekersparkeren kan dan worden gerealiseerd met een beperkte toepassing van dubbelgebruik (nu niet
gebruikt) Het laankarakter van de Vlietlaan wordt daarmee versterkt en het blok krijgt zo nog meer hoogtesprongen.

Openbare ruimte

Het park met de gebogen lijnvoeringen versterkt het idee van weidsheid en oneindigheid. Voortdurend bestaat het gevoel dat het park om de hoek doorloopt. Aan de Vlietlaan krijgen de gebouwen een groene oplopende plint die doet denken aan de oorspronkelijke dijk. Sturend in het parkontwerp is het water. Een nieuwe waterpartij verbindt het water uit de omgeving - fysiek en met zichtlijnen - en maakt gebruik van de bestaande duikers. Het water ligt tussen natuurlijke oevers die variëren in opbouw. Er zijn licht glooiende oevers, steilere oevers en plasbermen met rietlandjes. In het park komt een eiland: het pronkstuk van het park. Op het eiland komen natuur en recreatie in optima forma samen.

Het is de uitgelezen plek om een spannende, natuurlijke speelplek voor kinderen aan te leggen. Langs twee van de drie gebouwcomplexen lopen openbaar toegankelijke paden die grenzen aan een verhoogde private stoep van 1,8 m breed. De private stoep ligt voor een deel onder een extra hoge overbouwing en voor een deel buiten de rooilijn. Bewoners kunnen op een plezierige manier voor hun woning verblijven met uitzicht op het park. De paden worden geschikt gemaakt voor nood- en hulpdiensten. Zo kunnen bewoners en voorbijgangers elkaar ontmoeten in ‘Driehoek Het Zand”

Duurzaam en groengebied

Natuur en water hebben de voorhand in het ontwerp, waarbij de bouwblokken te gast zijn in het openbare gebied en de groenbeleving versterken. Dit maakt van deze wijk een groene oase binnen Ridderkerk; het ontwerp zorgt voor een ecologische verrijking van de buurt. Al de gebouwen hebben uitzicht op het groen en de meanderende route van het water. De natuurlijke taluds bieden ruimte voor voldoende extra waterbuffers in het gebied. Daarnaast is de verlichting van de buitenruimte energiezuinig (LED) en zijn de
materialen voor de buitenruimte natuurlijk van aard en met een lage milieu-impact.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page