top of page

Locatie:

Enschede

Opgave:

Stedenbouwkundig- en inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Hegeman Ontwikkeling

Samenwerking

-

Planteam:

StudioKomma

Oppervlakte:

1.3 ha

Ontwerpperiode

2018

Status:

Ontwerpfase

Participatie:

-

Janninkkwartier - Enschede

Het Janninkkwartier wordt ontwikkeld tot een groen stedelijk woongebied; een bijzondere woonomgeving met echte stadse woningen op een compacte kavel. De woonwijk zal uitgroeien tot een uitgesproken groene en klimaatadaptieve woonomgeving, waarin de openbare ruimte het domein is van de voetganger en de fietser. Auto’s kom je in deze wijk bijna niet tegen.

De gemeente Enschede transformeert het Janninkkwartier tot een klimaatadaptieve, groenstedelijke en levendige woonwijk. Een geweldige ambitie die de stad Enschede een groen en stadse oase biedt, waarin de stedeling kan thuiskomen in een parkachtige omgeving. Een dergelijke ambitie vraagt om partnerschap. Partnerschap van private partijen als ontwikkelaars, maar ook partnerschap van de toekomstige bewoners. Een dergelijke woonwijk creëer je namelijk niet binnen een jaar, maar ze zal gaandeweg tot stand komen, mede doordat toekomstige bewoners zich verantwoordelijk gaan voelen voor ‘hun’ nieuwe buurt. Het Janninkkwartier heeft daarom behoefte aan Kwartiermakers.

Een stadse leefstijl

We noemen de toekomstige bewoners ‘Kwartiermakers’. Zij zijn de eerste bewoners van deze nieuwe woonwijk. Ze zullen de ruimte krijgen om zich deze woonwijk ‘eigen te maken’. Omdat de toekomstige bewoners rondom de gezamenlijke hoven wonen, ontwerpen we de woonblokken voor mensen met een vergelijkbare leefstijl. Dit doen we door de randen van het bouwblok in een vergelijkbaar architectonisch concept en beeldtaal te maken. Zo sturen we in de ontwerpfase al op een goede sociale samenhang en verstandhouding. Door deze ´blauwgroene´ inrichting ontstaat een aangenaam binnenklimaat voor zowel mens als flora en fauna. Op deze manier bestrijden we de hittestress en dragen we bij aan een klimaatbestendige en toekomstgerichte woon- en leefomgeving.

Groen, autovrij en verbonden

In de nabijheid van de oude binnenstad van Enschede ligt het Janninkkwartier. In de komende jaren wordt dit voormalige bedrijventerrein omgevormd tot een duurzame, toekomstbestendige en levendige stadswijk. Na een besloten tender kwam RRog kwam samen met studio Komma en Hegeman Bouwontwikkeling als winnaars uit de bus.Met de inzending ‘de Kwartiermakers’ laten we de gemeente Enschede laten zien dat haar droombeeld voor het Janninkkwartier waarheid kan worden. Het Janninkkwartier wordt ontwikkeld tot een groen stedelijk woongebied; een bijzondere woonomgeving met echte stadse woningen op een compacte kavel. De woonwijk zal uitgroeien tot een uitgesproken groene en klimaatadaptieve woonomgeving, waarin de openbare ruimte het domein is van de voetganger en de fietser. Auto’s kom je in deze wijk bijna niet tegen. De Kwartiermakers vormen de eerste en daarmee ‘toonzettende’ ontwikkeling van deze nieuwe en eigentijdse stadswijk. Het plan bestaat uit gesloten bouwblokken, waarvan de wanden zijn opgebouwd uit eigentijdse stadsvilla’s.

Centraal in de bouwblokken maken we verrassende binnentuinen die door de Kwartiermakers kunnen worden vormgegeven. Een oase van rust, natuur, ontmoeting of anderszins. Door de situering van de verdiepte parkeervoorziening en door het ‘ontbreken’ van toegangspaden kunnen we hier een echte groene hof maken. Een gelaagde inrichting van bodembedekkende en bloeiende planten, (meerstammige) heesters en solitaire bomen creëert een micromilieu voor zowel bewoners, als planten en dieren. Tijdens de ontwikkelfase zullen we deze binnentuinen samen met de Kwartiermakers gaan vormgeven.

De wand van het gesloten bouwblok wordt op een aantal plekken opengebroken waardoor de binnenhoven van de blokken via kleine steegjes verbonden zijn met het centraal gelegen nieuwe stadspark. Deze Groene Singel verbindt de Kwartiermakers via een autovrije groenstructuur met het centrum van Enschede. Door hun overhoekse oriëntatie en positie vormen de hoekwoningen van de bouwblokken de markante beëindiging van deze parkruimte.

Collectieve hoven

We vergroten de gebruikskwaliteit van het binnenterrein doordat we de auto in een parkeergarage onder een het bouwblok stallen. Deze garage is onder een deel van de woningen gesitueerd. Door het autovrij maken van het binnenterrein van het bouwveld, ontstaat een gebruiksvriendelijke en veilige hof.

Het hof is in overleg met de toekomstige bewoners in te richten. Uitgangspunt voor het ontwerp is het maximaliseren van een groene inrichting, waarin meer dan genoeg ruimte is voor een goede waterberging. Door deze ´blauwgroene´ inrichting ontstaat een aangenaam binnenklimaat voor zowel mens als flora en fauna. Op deze manier bestrijden we de hittestress en dragen we bij aan een klimaatbestendige en toekomstgerichte woon- en leefomgeving.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page