top of page

Locatie:

Nijmegen

Opgave:

Stedenbouwkundigplan, inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Hegeman bouwontwikkeling B.V

Samenwerking

BDG architecten, VyB visualisation

Planteam:

Oppervlakte:

0,5 ha

Ontwerpperiode

2022

Status:

Gewonnen

Participatie:

-

Octaaf - Nijmegen

Neerbosch-Oost. Een naoorlogse wijk met een dorps karakter met vele gezichten. Naast grote flats en traditionele rijwoningen uit de zestiger jaren met de robuuste groenstructuur door de wijk en langs het kanaal, kent de wijk het Bosje met het Slotje van de Baron, het witte kerkje, en het voormalig brandspuithuisje uit het oude dorp. Een wijk waar waarde wordt gehecht aan haar eigen karakter, waar ruimte is voor verbetering en buurtbewoners die echt verbintenis voelen met de wijk. Dit maakt Neerbosch-Oost een wijk met veel potentie. Net als vele andere naoorlogse wijken is de revitaliseringsopgave een proces van hollen en stilstaan. Met het Wijkaanpak-programma 2015 is een nieuwe impuls gegeven door verplaatsing van de Octaaf en opvolgend een aanvullend woningbouwprogramma aan de Fanfarestraat.

Plangebied als entree voor de wijk

De oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van de wijk ligt in de wederopbouwperiode. Deze werd mede gekenmerkt door een zorgvuldige stapeling van de schalen ‘stad – wijk – buurt – plek’. Duet vormt in dit spel van schalen de entree zo, dat er een gelaagdheid in ruimtes ontstaan die aansluiten bij deze schaalniveaus. We maken een waterrijke zone in directe aansluiting op de waterrijke omgeving van de groene geledingszone en een pocketpark in aansluiting op de suburbane woonomgeving. We noemen dit de Watertuin en de Gaard. De gebouwen zijn hierin vormgegeven als markante en alzijdige bakens, die gezamenlijk een ensemble vormen in een groen en waterrijk ingericht landschap.

De bouwblokken staan als solitair vormgegeven gebouwen in het groene landschap van de geledingszone. Door duidelijke zichtlijnen en doorkijkjes dragen we bij aan de bestaande paviljoenstructuur die hier is voorzien. Dit versterken we door het aanleggen van nieuwe verbindende voetpaden, waardoor de groene ruimte zowel fysiek als landschappelijk tussen de gebouwen doorslingert.

Ontmoeting

Ontmoeting en collectiviteit is één van de bouwstenen van Duet. Het gebied vormt een nieuw attractiepunt in de geledingszone van de wijk. In de collectieve tuin bieden we ruimtes aan voor het delen van tijd, materiaal, kennis en kunde. De galerijen en buitenruimtes van de gebouwen vormen hier een samenhangend geheel mee. In de gevel worden zitgelegenheden gemaakt en in de tuin zijn meerdere vormen van zitgelegenheid en verblijf ingericht. Het gebied stimuleert de gezonde beweging door een vertakking van routes (ommetjes) en door het stimuleren van het fietsgebruik; de fiets staat voor het grijpen in de plint van de gebouwen.

Recreatieve en speelmogelijkheden zijn volop aanwezig voor zowel de oudere doelgroep als kinderen. Zo hangt er in het uitkragende houten frame hangt een schommel. De Watertuin is wat dat betreft vooral gericht op het spelen van de kinderen en de Gaard is meer gericht op de volwassen, als gevolg van de pluktuin en de moestuin. In de gezamenlijke schuur wordt bijvoorbeeld het gedeelde speelgoed en het gedeelde gereedschap voor het onderhoud van de moestuin en de collectieve tuin, opgeslagen. In het oog springen de collectieve ruimtes in de gebouwen, die worden ingericht door de bewoners, vanuit de VvE.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptie binnen Duet speelt zich af op verschillende vlakken. We voorkomen hittestress, we bestrijden droogte en we voorkomen wateroverlast. Hittestress wordt bestreden door de schaduwwerking van de sterke boomstructuur, het toepassen van vegetatiedaken als koeling, rijke gevelbegroeiing en groene leefstraat als schaduwplek en koeling.

Wateroverlast wordt in de eerste plaats voorkomen door het zo min mogelijk aanleggen van verharding. De verharding in de buitenruimte leggen we aan als halfverharding en als half-open verharding (grasbetonstenen). Er is daarom veel ruimte voor infiltratie. Het water van de daken en verharding wordt via een structuur met greppels naar het wadilandschap (de Watertuin) geleid. Hier wordt het water geborgen en waar nodig vertraagd afgevoerd. De daken zijn uitgevoerd als vegetatiedaken waardoor ook hier het water wordt gebufferd en vertraagd wordt afgevoerd.

De droogte wordt bestreden door de natuurlijke inrichting van het plangebied, waarbij de beplanting en het glooiende landschap langdurig water vasthoudt. In de Gaard voorzien we in een buffertank voor irrigatie ten tijde van extreme droogte.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page