top of page

Locatie:

Hoofddorp

Opgave:

Herontwikkeling voormalig zwembad

Opdrachtgever:

Novaform Vastgoedontwikkelaars

Samenwerking

Gemeente Haarlemmermeer

Planteam:

KOW

Oppervlakte:

1.75 ha

Ontwerpperiode

Najaar 2016

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

Klankbordgroep

Sterkenburg - Hoofddorp

We maken een levendige woonbuurt met een stadse knipoog. We noemen deze buurt ‘Sterkenburg’. In deze benaming willen we benadrukken dat de nieuwe buurt de schakel vormt tussen de stad Hoofddorp en haar suburbane woonwijken; een krachtige naam met de verwijzing naar de ‘burgnamen’ uit Toolenburg.

Stedenbouwkundig ontwerp

De wijk vindt haar karakter in de relatie tussen sport en wonen. De aanwezigheid van de sporthal biedt een unieke kans voor een bijzonder woonmilieu, dat een toevoeging is aan de woonsferen van Hoofddorp. De buurt heeft een gezonde en duurzame uitstraling. De randen van de buurt zijn groen, net als in de gehele wijk, maar tevens maken we een autovrij binnengebied waarin jong en oud veilig kunnen spelen en sporten en elkaar kunnen ontmoeten. Hier maken we een pleinachtige en parkachtige woonomgeving waar zowel de buurt als de wijk gebruik van kunnen maken.

Door variatie in woontypologie ontstaat er een natuurlijke mix van bewoners. Er worden zowel huur- als koopwoningen en -appartementen gerealiseerd in een breed prijzenpallet. Dat bevordert ook de overgang tussen de stad en de achterliggende wijk Toolenburg. Het bezoekersparkeren is geregeld in het openbaar gebied in de nabijheid van de woningen, dan wel sporthal.

Inrichting openbare ruimte

De randen van het plan sluiten aan op de bestaande woonomgeving. Het beeld van de straten met haar bomenlanen en beplanting wordt gecontinueerd. Binnen het plangebied ontstaat een eigen identiteit. Deze wordt bepaald door de ontmoeting van wonen en sporten, van buurtbewoners en gebruikers van de sporthal. Om vorm te geven aan de duurzame ambities van de gemeente Hoofddorp maken we een openbare ruimte die meervoudig te gebruiken is, flexibel is in gebruik en die goed te beheersen is. De inrichting is daarom conform het DIOR van de gemeente. Een bijzondere element is het hardloopparcours. Deze route loopt rondom de sporthal en kan gebruikt worden om te sporten. Hier kan bijvoorbeeld de 60m sprint worden geoefend. Tegelijkertijd verbindt deze route het gehele openbare gebied van de buurt.

Het is een route die langs verschillende plekken gaat, zoals een klein speeltuintje nabij de woningen, de fietsparkeerplaatsen voor de sporthal, maar ook het multifunctionele parkeerterrein. Dit terrein richten we in als een ‘sportvloer’ door het coaten van het asfalt met belijningen. Op deze sportvloer kan tevens worden geparkeerd. Zo is het parkeerterrein ook wanneer er niet geparkeerd wordt interessant en bruikbaar als terrein voor sport en spel. Dat bevordert de sociale cohesie, zowel met de wijk als met de sporthal.

De hardlooproute is ingericht als rolstoelroute. De hoogteverschillen in het gebied worden via deze route overbrugd, door middel van rolstoelvriendelijke hellingbanen. Hij wordt gemaakt van asfalt met een blauwe coating en witte letters.

Overgang openbaar - privé

Het openbare gebied wordt mede bepaald door een heldere en zorgvuldige overgang naar de private gebieden. De tuinen van de woningen worden allemaal voorzien van een beukenhaag (op eigen terrein) en we maken een ‘startblok’ bij het toegangspad naar de woningen. Hierin maken we het huisnummer, maar het is tevens een knipoog naar het zwembadverleden van de locatie en als element om sociale ontmoeten te stimuleren. Het gebied krijgt een groene inrichting. Deze inrichting is afgestemd op de mogelijkheden die het DIOR en de ondergrondse infrastructuur biedt; langs de sporthal worden heestervakken gemaakt met een sterke bodembedekkend soort. Op de pleinruimtes zijn de vakken altijd groter dan de voorgeschreven 15m². Deze vakken worden ingericht met bodembedekkend siergras of laagblijvende bodembedekkende heesters en solitaire bomen.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page