top of page

Locatie:

Heerhugowaard

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp

Opdrachtgever:

BPD

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

7,9 ha

Ontwerpperiode

2021-heden

Status:

In ontwerp

Participatie:

-

Vaanpark - Heerhugowaard

RRog stedenbouw en landschap heeft in opdracht van BPD Ontwikkeling een ontwerp gemaakt voor het Vaanpark. Het gaat hier om een geluidsgevoelige locatie vanwege de ligging tussen het spoor en de N242. De bebouwingsmogelijkheden voor woningbouw zijn beperkt. Het woningbouwprogramma bestaat uit sociale woningen en betaalbare woningen.

Landschap, tuin en binnenplaats

Gekozen is voor drie gesloten bouwblokken gelegen in een groene landschappelijke omgeving. De bouwblokken krijgen binnentuinen. De binnentuinen verschillen van maat met onderscheidende inrichtingsthema’s: landschap, tuin en binnenplaats. Het parkeren is georganiseerd langs de weg en in parkeerhoven. Bijna alle woningen hebben een geluidsbelaste zijde en een geluidsluwe zijde. De woonkwaliteit is gebaseerd op de combinatie van stille binnentuinen en de nabijheid van het landschap. De locatie krijgt een eigen fietsverbinding naar het buitengebied.

Een groene woonomgeving

Een belangrijke kwaliteit in het gebied is de groene woonomgeving. De gebouwen staan in een natuurlijk vormgegeven landschap bestaande uit bloemweides met boomgroepen. In het groen liggen lager gelegen delen waar water kan worden opgevangen. De woongebouwen

in het open landschap vormen samen de entree van Heerhugowaard komende vanaf de N242. Naarmate men dichterbij het stadscentrum komt verandert het beeld van landschappelijk naar stedelijk.

Fabrieksmatig bouwen

Het project wordt gerealiseerd door FIJNwonen, een fabrieksmatige bouwer. Het ontwerp is besproken met de commissie voor ruimtelijke kwaliteit. In overleg met de commissie is het beeldkwaliteitsplan afgestemd op de bouwmethodiek. Een belangrijke uitkomst van dit proces is dat het opstellen van beeldkwaliteit in zekere zin parallel moet lopen met het uitwerken van het bouwplan.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page