top of page

Locatie:

Amsterdam

Opgave:

Herontwikkeling olympiaplein Amsterdam

Opdrachtgever:

Young Works
Boot
ISA Sport
Kokke Product & Design
Solos International
Van Rooijen Hekwerken

Samenwerking

Young Works
Boot
ISA Sport
Kokke Product & Design
Solos International
Van Rooijen Hekwerken

Planteam:

-

Oppervlakte:

5.0 ha

Ontwerpperiode

2004

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

Workshop met jongeren

Olympiaplein - Amsterdam

RRog heeft in opdracht van het Stadsdeel Zuid een ontwerp gemaakt voor het sportpark op het Olympiaplein. Het project is tot stand gekomen met medewerking van de kinderen uit de buurt. Zij hebben zelf schetsmaquettes gemaakt met hun eigen ideeën. Wij hebben die ideeën vertaalt in één voorstel. De kinderen hebben het plan gepresenteerd aan de bestuurders van stadsdeel Zuid.

Een park voor iedereen

Het sportpark op het Olympiaplein is een multifunctionele ruimte in Amsterdam-Zuid geworden. Het park huisvest de voetbalclub AVV Swift, een sport(revalidatie)centrum, een padelclub, kleine-veldjes voetbal en een speelplein voor kinderen. Inmiddels zijn de groen stroken aan de kop van het park overgenomen door de buurt bewoners. Zij zijn gestart met een buurttuin.

Multifunctioneel gebruik

Het park is ingedeeld voor multifunctioneel gebruik. Binnen het plein zijn compartimenten die onderling verbonden zijn en apart kunnen worden afgesloten. Iedere gebruiker heeft zijn eigen plek. Daarnaast maken de scholen uit de omgeving gebruik van de voetbalvelden van Swift en is er een wandelverbinding dwars over het plein. Rond het Olympiaplein staat een bijzonder vormgegeven hekwerk dat het totale gebied indien gewenst afsluit. Het ontwerp is gemaakt door Ruud Jan Kokke. RRog heeft in overleg de precieze plek van hek bepaald en heeft de beeldkwaliteitsregels opgesteld. Belangrijk daarbij was dat het hek niet te veel mocht opvallen. Vandaar de mooie gedekte donkerblauwe kleur.

Samen apart

Het speelplein voor kinderen, de Halve Maan, is ook ingedeeld in afzonderlijke plekken. Zo kunnen kinderen van verschillende leeftijden naast elkaar gebruik maken van de ruimte. Er is geen verdringing tussen leeftijdsgroepen. De grote trekpleister is het skatepark dat is ontworpen in samenspraak met skaters en scholen. De inrichting is robuust en kan tegen een stootje. Het is goed te zien dat na jaren het speelplein nog in goede conditie is en veel wordt gebruikt.

bottom of page