top of page

Locatie:

Rijswijk

Opgave:

Ontwikkeling woningbouw

Opdrachtgever:

Gemeente Rijswijk

Samenwerking

Gemeente Rijswijk

Planteam:

KOW

Oppervlakte:

1.2 ha

Ontwerpperiode

2016 - 2017

Status:

In uitvoering

Participatie:

-

Parkeiland - Rijswijk

Een eerste uitgangspunt voor de ontwikkeling is de samenhang met de omgeving; ParkEiland is een onderdeel van de totale buitenplaats. We geven daarom vorm aan eenheid met de directe omgeving, wat betekent samenhang met de locatie ‘geworteld wonen’ en met ‘de eilanden van Sion’.

Tegelijkertijd willen we ook onderscheidend zijn. Net als op de oude buitenplaats is de tuin van de buitenplaats verdeeld in verschillende tuinkamers met verschillende karakters. Daarom maken we de sfeer op het eiland ook anders dan de omliggende eilanden. We maken een natuurlijk ingerichte binnentuin met woningen die hier bij passen.

Poort - Voorhof - Huis

De allegorie met de oude buitenplaatsen en landgoederen gebruiken we om hier een collectieve buurt vorm te geven. De locatie wordt daarom vormgegeven als een eiland (voorhof) met een duidelijk begin (poort) en een hoofdhuis.

De rijwoningen langs de Loofgang vormen een vanzelfsprekende stedenbouwkundige eenheid met de aangrenzende bebouwing langs deze ontsluiting. Tussen de twee rijwoningen ligt de ‘poort’ naar ‘het eiland’. De entree loopt over een gegraven watergang, die in het verlengde ligt van de watergang van de aangrenzende buurt. Via een landschappelijke brug bereik je de hof van het eiland. Het hof wordt gevormd door de woningen langs de randen. Deze hofstructuur is asymmetrisch van opzet en bestaat uit een erfinrichting waarlangs het parkeren is voorzien en een parkje. Aan het einde van de hof staan twee watervilla’s. Deze vormen de beëindiging van het eiland. Tussen de villa’s ligt een collectief terras aan het water, vanwaar er zicht is op de oude schoorsteen en de waterpartijen van Sion.

Openbare ruimte / Collectieve tuin

Om de onderscheidende kwaliteit van ParkEiland te benadrukken is er bijzondere aandacht besteed aan de inrichting van de openbare ruimte. De openbare ruimte van het gebied bestaat feitelijk uit ‘openbare ruimte’ en mandelige ruimte. We maken dit onderscheid om een optimaal groen beeld van de binnenhof te kunnen maken, wat ook optimaal is afgestemd op de wensen van de bewoners. We richten de binnentuin in als onderdeel van een duurzaam watersysteem. Hier brengen we het hemelwater van de daken en van de straten via een zuiverende wadi middels een overloop naar het oppervlaktewater. De hof wordt ingericht met speelaanleidingen en informele verblijfsplekken. De ontsluiting van de rijwoningen lopen door de collectieve tuin en bestaat uit kleine klinkerpaden en bruggetjes. De woningen hebben aan de zijde van de wadi een houten vlonder als private voortuin.

Het eiland wordt ontsloten met een landschappelijke brug. Deze is vormgegeven met een gemetselde muur met een handregel. Het metselwerk is identiek aan het metselwerk van de woningen. Hier ligt aan de noordzijde ook een collectieve plek aan het water. Bij deze plek maken we in de vorm van een cascade de overloop naar het oppervlaktewater.

Aan het einde van het erf wordt een tweede plek aan het water gemaakt. Hier komt tussen de twee watervilla’s een lager gelegen terras met zicht op de oude schoorsteen. Hier planten we een Taxodium in de natte oever.

Duurzaamheid openbare ruimte

De collectieve tuin is een tuin met gevarieerde vegetatie. In de tuin is daarom niet alleen ruimte voor de mens, maar vooral ook voor flora en fauna. De wadi is duurzaam als watersysteem, doordat het water dat op de plek valt ook op de plek blijft. Deze natte zone van de wadi is een plek waarin planten en diertjes een plek krijgen. Een extra natte plek biedt ruimte voor kikkers, padden en salamanders. Insecten verblijven juist in de overgang tussen de boezem en de rijke begroeiing. In de tuin plaatsen we insecten- en bijenhotels in oud hout. In de dichtere onderbeplanting is ruimte voor microbiotopen. De materialen die in de hof worden uitgevoerd zijn duurzaam. De vlonders, bruggetjes en terrassen worden uitgevoerd in houtcomposiet. Er worden gebakken klinkers gebruikt voor de erf- en padenbestrating en de parkeervakken zijn uitgevoerd in waterdoorlatende bestrating.

bottom of page