top of page

Locatie:

Vlaardingen

Opgave:

Gebiedsvisie

Opdrachtgever:

Gemeente Vlaardingen

Samenwerking

Zoon ecologie, Witteveen + Bos

Planteam:

-

Oppervlakte:

10 ha

Ontwerpperiode

2016-2020

Status:

Definitief ontwerp

Participatie:

Verschillende ontwerpateliers met stakeholders, bewoners en ondernemers

Krabbepark - Vlaardingen

Ten westen van Vlaardingen, aan de westzijde van de Krabbeplas is een nieuwe oeververbinding ingepast. Deze nieuwe autoweg verbindt de A20 en de A15 en heeft als doel de Benelux tunnel te ontlasten. Via een tunnel onder Het Scheur (een deel van de waterverbinding tussen Rotterdam en de Noordzee) worden Rozenburg en Vlaardingen/Maassluis met elkaar verbonden. Deze weg heeft als naam ‘de Blankenburgverbinding’ gekregen.

Visie

Het landschap rondom de Krabbeplas noemen we landschapspark Nieuw WaterLand. Het Krabbepark is het recreatieve hart van dit gebied. In het gebied is een integrale afstemming van water, bodem, groen, infrastructuur, bebouwing en cultuurhistorie. Het rondje Krabbeplas is het vliegwiel van het recreatieve gebruik van het gebied. Dit rondje zal een route zijn waarlangs de toekomstige voorzieningen en activiteiten plaats zullen vinden. Tussen de Zuidbuurt en het Rondje ontstaat een interessante zone voor voorzieningen, activiteiten en (tijdelijke) bebouwing, die is gericht op Leisure. Zo voegen de nieuwe initiatieven zich in de cultuurhistorische structuur van het gebied. Samen met de gehele zone van de Zuidbuurt, in combinatie met de zone tot aan het station van de Hoekse Lijn, vormt dit lint en de aanliggende percelen een plek waar de ‘kracht van de Vlaardinger’ tot haar recht kan komen. Hier kunnen bijzondere en innovatieve initiatieven (tijdelijk) worden ingepast.

Land van Overgangen & Het Krabbepark

De visie op het landschap is terug te voeren tot een viertal schaalniveaus. Elk schaalniveau heeft een specifieke kernkwaliteit, waaraan een aantal concrete ingrepen zijn gekoppeld.

Het landschapspark Nieuw WaterLand is naast een park met verschillende waterlandschappen, een park met overgangen. In de eerste plaats is er de overgang tussen stad en land, tussen rust en rumoer, tussen druk en rustig. Maar door de opeenvolging van de verschillende landschappen zijn er ook veel overgangen. Deze overgangen versterken de beleving van het gebied, mede door de hoogteverschillen die hierin aanwezig zijn.

Het Krabbepark wordt vormgegeven als een natuurlijk park met een vijftal ‘cultuurlijke’ zones. Deze cultuurzones leggen de verbinding met de omgeving en krijgen elk een eigen karakter. In deze zone’s worden bijzondere programma’s en routes ondergebracht en is veel ruimte voor initiatieven van onderaf. Deze zones dragen bij aan het ontstaan van een gevarieerd recreatielandschap. Het stadspark krijgt bij uitstek vorm in deze zones.

De kop van Midden-Delfland & Nieuw Waterland

Het gebied tussen Maassluis en Vlaardingen is de enige open landschapsstructuur tussen Midden-Delflanden het Deltalandschap van Voorne Putten. Door de toevoeging van de infrastructurele dwarsverbindingen als gevolg van de Blankenburgverbinding krijgt het gebied een sterke schakelfunctie in de regio. Functioneel doordat recreanten en passanten het gebied zullen gebruiken als doorgang tussen de ‘Zuidvleugel van de Randstand’ en de Zeeuwse Delta. Overdrachtelijk doordat dit gebied een centrale ‘landschappelijke tuin’ kan zijn tussen de economische landschappen Haven – Westland - Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag.

De kop van Midden-Delfland noemen we Nieuw WaterLand. Dit gebied wordt gekenmerkt door water, land en cultuurhistorie. De bijzondere landschappen, als een getijdenlandschap en de waterharmonica geven het gebied een bijzonder karakter. De innovatie van de waterharmonica en de Kanteldijk van de Blankenburgverbinding bouwen aan nieuwe cultuurhistorie. Samen met de rijke tijdsdiepte van het gebied krijgt dit recreatiegebied in de oorspronkelijke delta van Nederland een bijzondere identiteit. Het waterrijke landschap in dit gebied bepaald de groene en natuurlijke uitstraling.

bottom of page