top of page

Locatie:

Noordwijkerhout

Opgave:

Brugontwerp

Opdrachtgever:

Novaform, Trebbe

Samenwerking

Gemeente Noordwijk

Planteam:

Haasnoot bruggen

Oppervlakte:

-

Ontwerpperiode

2021

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

-

Voetgangersbruggen - Landgoed in den houte

Voor de nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout, werd RRog gevraagd om een ontwerp te maken voor de bruggen in het plangebied. Eerder maakt RRog het inrichtingsplan voor deze wijk. RRog kreeg het vertrouwen van de combinatie Novaform/Trebbe om het ontwerp van de bruggen aan te laten sluiten bij de stijl van de wijk.
Een aantal bruggen zijn gelegen in een cultuurhistorische waardevolle parktuin, genaamd ‘de Engelse Tuin’, die onderdeel was van het instellingsterrein Sint Bavo. Andere bruggen zijn onderdeel van de overkluizingen van watergangen in overige plandelen. Onderdeel van de opgave was het verkrijgen van goedkeuring van de Erfgoedcommissie en Welstand.

Historisch geïnspireerd

De oorspronkelijke bruggen van Sint Bavo zijn grotendeels verdwenen of in vervallen staat. Vanwege de vele herstel- en vervangwerkzaamheden in het verleden is de cultuurhistorische waarde van deze bruggen indifferent. Eveneens is het, als gevolg van aangescherpte veiligheidseisen, niet mogelijk om de oorspronkelijke verschijningsvorm te reproduceren.
RRog koos ervoor om, op grond van het oorspronkelijke beeld van de bruggen in de Engelse tuin, een nieuwe stap in de toekomst te maken. De historische bruggen zijn geanalyseerd naar hun kenmerkende uitstraling; ze hadden elk een eigen stijl en stamden uit verschillende tijdsperiodes. De overeenkomsten tussen de bruggen waren de toogvorm, het verhoogde hekwerk boven het brugdek en de haakse, in sommige gevallen penantvormige aansluiting op de verslingerde paden van de Engelse Tuin. De variatie van de bruggen is door RRog teruggebracht tot een eenduidige en abstracte vertaling van het verleden. De beeldtaal van vroeger krijgt een nieuw leven door het toepassen van een lasergesneden plaatstalen figuratie, dan wel stripstalen lamellen in een witte kleurstelling. Zo vormen de bruggen een onderlinge en aansprekende eenheid, met een knipoog naar het verleden.

Familie van bruggen

De verslingerde landschapsstijl van de Engelse Tuin vormt de basis voor het noordelijke, oostelijke en westelijke deel van Landgoed in den Houte. De hier nieuw gegraven watergangen en bruggen zijn gepositioneerd als onderdeel van het geënsceneerde landschap. De bruggen zijn hierin als sierlijke objecten ingepast. De witte kleur zorgt ervoor dat ze in het oog springen, terwijl de zuilvormige detaillering van het hekwerk zorgt voor een bescheiden en verfijnde inpassing. Het hekwerk is gemaakt van gewalste stripstalen elementen. Het brugdek heeft verjongd geprofileerde randliggers, waardoor de bruggen een ranke uitstraling hebben.

Landschappelijk ingepast

De bruggen zijn opgelegd op landhoofden, die zoveel mogelijk verholen zijn ingepast in de zorgvuldig geprofileerde taluds van de watergangen. De oevers van het water vormen zo een doorlopende verslingering die het landschap van Landgoed in den Houte aaneenrijgt. Onder de bruggen wordt de oever ingestraat met Portugese keien, waardoor er een nette en duurzaam te onderhouden afwerking wordt gerealiseerd.
De brugdekken worden als onderdeel van het straatwerk van de wegen en de paden vormgegeven. Voor de Engelse Tuin heeft dit geleid tot een speciaal geselecteerde halfverharding die aansluit op het GraviLyn van de wandelpaden.

bottom of page