top of page

Locatie:

Kerckebosch

Opgave:

Stedenbouwkundig en inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Trebbe Groep B.V.

Samenwerking

Molenbeek Makelaars
NIBAG
Peutz
Pieters Bouwtechniek
We Drive Solar

Planteam:

SVP architectuur en stedenbouw

Oppervlakte:

1,1 ha

Ontwerpperiode

2021

Status:

In aanbouw

Participatie:

Inloopspreekuur
Info nummer voor vragen, opmerkingen en klachten

Bosgaerde- Kerckebosch

Kerckebosch is een toonbeeld van landschappelijk wonen. Ingebed in het heide- en bosrijke landschap van is hier een woonomgeving gecreëerd door de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch in samenwerking met Woongoed Zeist. RRog en SVP wonnen hier samen met Trebbe een ontwerp- en ontwikkelwedstrijd voor de locatie Bosgaarde, waarin we een optimale relatie tussen mensen onderling en met de natuur hebben vormgegeven.

De ontwerpvisie

Door de gebouwen en private buitenruimtes heel compact te ontwerpen, ontstaat maximale ruimte voor het ‘Utrechts Landschap’ om in het plan door te dringen. We hebben voor de grondgebonden woningen gekozen voor een rug aan rug type, waardoor er alzijdige blokken ontstaan,
zonder voor- of achterkant. De blokken zijn op terpen geplaatst met parkeren eronder uit het zicht. Op deze wijze tonen de woningen zich als sculpturen in een meanderend landschap.
Rondom de gebouwen geven we vorm aan een symbiotisch vormgegeven landschap, waarin flora, fauna en mens samenleven en infrastructuur, parkeren en woningbouw dienstbaar zijn aan het omliggende landschap ingepast.

Onderdeel van het landschap

Ons doel is om de woonensembles als onderdeel van het aangrenzende Utrechts Landschap vorm te geven. Om die reden ligt het vertrekpunt van het ontwerp in dit landschap. Door de sloop van flat 9, één van de oorspronkelijke grote flats, is het perceel van de ontwikkelopgave vrij gekomen (1). We gaan het gebied opnieuw verbinden met de heide- en bostypologie. We doen dit door een licht glooiend landschap te maken (2). Deze lichte glooiing vormt de basis voor het versterken van het aangrenzende bos. De bosstructuur omgeeft op deze manier het plangebied en maakt een natuurlijke omgeving met landschappelijke kamers (3). Hier is ruimte voor een boomstructuur van onder andere Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica en Pinus sylvestris; passend bij ‘Woud’ vanuit de ecologische visie Kerckebosch. (4). In de plooien van het glooiende landschap verzorgen we een maximale doorwaadbaarheid. Hiermee verbinden we de huidige en toekomstige bewoners op een prettige manier met de natuur. Hier worden ontmoetings- en speelplekken gemaakt, zodat de buitenruimte de accelerator is van de interactie tussen mensen onderling en met de natuur. Het plangebied wordt visueel zoveel mogelijk gevrijwaard van geparkeerde auto’s. Deze worden in de glooiingen van het gebied ingepast en zo aan het zicht onttrokken. De toegankelijkheid van de parkeervoorzieningen vindt plaats via een kleinschalige ontsluitingsroute, die tussen de glooiingen is gelegen (5). Op de hoogste delen van de locatie, boven op de parkeervoorzieningen maken we de compacte woonensembles. Deze staan als losse en alzijdig vormgegeven gebouwen in het natuurlijke landschap. Door de overhoekse oriëntaties en geprononceerde hoeken ontstaat er een prettig ruimtelijk samenspel tussen de doorzichten in het gebied en de rondgaande wandelingen van de huidige en toekomstige bewoners (6).

Zonering van privacy

De gebouwen lijken elkaar te omarmen, maar maken door hun stedenbouwkundige opzet samen ook een besloten ruimte met interessante doorzichten. In de tussenruimtes is er gelegenheid voor de nieuwe bewoners om elkaar te ontmoeten. Vanuit het park loopt het maaiveld tussen de gebouwen schuin omhoog en nodigt zo de mensen uit om het terrein te betreden. Aan de bosrand tekent de verhoogde plint zich juist af en vormt zo een mooi balkon met zicht op de bosrand. In de zoom van de gebouwen realiseren we geïntegreerde buitenruimtes, met privacy. Zo geven we in de stedenbouwkundige opzet en de architectonische vertaling vorm aan de overgang van openbaar, naar collectief, naar privaat. Juist deze zonering van privacy verzorgt het optimale woongenot voor de bewoners; verbonden met het landschap en je omgeving, maar met waarborg van de plek voor jezelf.

bottom of page