top of page

Locatie:

Noordwijkerhout

Opgave:

Stedenbouwkundig -en inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Novaform, Trebbe

Samenwerking

Planteam:

KOW architecten

Oppervlakte:

5 ha

Ontwerpperiode

2017-2023

Status:

In uitvoering

Participatie:

-

De Bosrand - Noordwijkerhout

Landgoed in den Houte is een plan dat voortborduurt op de historie van oude BAVO-terrein. We maken een woonwijk met de allure van een landgoed. We bieden hier ruimte aan zo’n 700 woningen als we de herontwikkeling van het oude BAVO-gebouw meerekenen. De groene zoom van het plan bestaat uit een Engelse landschapstuin met bebouwing. Dit is een bosrijke omgeving die bestaat uit gemengd bos met een slingerende waterpartij en open velden met solitaire bomen. Aan de westzijde van het plan staan rijwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. Aan de oostzijde staan nieuwe buitenplaatsen in boskamers. Het parkeren gebeurt hier, uit het zicht, aan de achterzijde van de gebouwen. De bestaande waterpartij verlengen we naar de ‘waterweide’. De groene zoom van het plan sluit aan op de bestaande omgeving van Noordwijkerhout en vormt zo een aangename en vanzelfsprekende aansluiting op de bestaande percelen.

De Bosrand

Het deelplan ‘De Bosrand’ is het meest lommerrijke gebied op het landgoed. Het verslingerende landschap en wijkt sterk af van het formele landschap rondom het Hoofgebouw van Sint Bavo. De bosrijke zoom kenmerkt zich met behoud van bestaande bomen en heesters, waar je als bewoner tussen mag wonen. De woningen wordt ‘los’ in het verslingerende landschap gepositioneerd. De woningen die op belangrijke zichtassen zijn gelegen krijgen een verbijzondering in de woning. De kavels in de Bosrand krijgen een landschappelijke inrichting met nieuwe bomen, landschappelijke hagen en groene daken. Een deel van de woningen krijgt ook een zone van 10-15m breed waar de natuur ruimte krijgt, in deze zone staan veelal bestaande bomen, heesters en kruidlagen. In deze zone worden o.a. takkenrillen en nestkasten geplaatst. Tussen de bosachtige structuur zal een statige bomenlaan worden aangeplant die de (verkeers)route volgt door het ‘bos’. De ‘Bosrand’ wordt ook verbonden met de Engelse tuin middel twee voetgangersbruggen. Met deze ingreep wordt de wandelstructuur in het Landgoed versterkt

Erfafscheidingen

Om het lommerrijke gevoel te behouden is er voor ‘de Bosrand’ een plan voor de erfafscheidingen opgesteld om de beeldkwaliteit dat voor ogen is te kunnen te waarborgen. Voor de erfafscheidingen zijn een viertal principes opgesteld die toegepast worden op de kavels. 1. Bij twee-onder-een-kapwoningen krijgen de bewoners aan de achterzijde een schutting op de erfgrens bij de terrassen van ca. 4m lang. De erfgrenzen tussen de kavels worden ingericht met een haag, aan de voorzijde zal dit gebeuren met een gemengde landschappelijke haag van ca. 1m hoog. Nabij de garage wordt de haag ca.1.80 hoog en wat breder, aan de achterzijde van de woningen zijn de hagen ca.3m hoog en zijn weer wat breder. Omdat de achterzijde van de tuinen ca. 1m lager ligt, loopt de landschappelijke haag eenduidig door naar de achterzijde van de kavel. Dit in combinatie met het inpassen van bestaande en het aanplanten van nieuwe bomen, ontstaat er een groene lommerrijke zoom; De Bosrand.

Ecologische zone

Omdat dit plandeel bestaat uit veel groen en bestaande bomen is het een ecologisch waardevolle plek voor de wijk. Om dit te kunnen behouden is er gekozen voor een lagere dichtheid van woningen en extra ingrepen om de biodiversiteit te versterken en een ecologische zone te creëren voor kleine zoogdieren.

Op de kavels is een zone van ca. 10m breed waar een instandhoudingsplicht geldt van het bestaande groen. Hiervoor worden bosrandbeheer toegepast zodat er een natuurlijke en gevarieerde bosrand ontstaat wat gunstig is voor marterachtige. In dit gebied komen ook takkenrillen die gemaakt worden van de takken die gesnoeid worden tijdens het beheer van deze bosrandzone en vormt een natuurlijke erfafscheiding van de kavels. Daarnaast worden er nestkasten geplaatst in de bomen, voor de buizerd, torenvalk, ransuil en kleine vogelsoorten. De oevers in de bosrand worden middels oevervegetatie uitgevoerd (natte strooiselsruigte)dit is gunstig voor kleine insecten en de bij.

bottom of page