top of page

Locatie:

Purmerend

Opgave:

Stedenbouwkundigontwerp

Opdrachtgever:

AM wonen
Rochdale

Samenwerking

FKG architecten
Strootman landschapsarchitecten

Planteam:

-

Oppervlakte:

13.2 ha

Ontwerpperiode

2019-2021

Status:

In uitvoering

Participatie:

-

Kwadijkerpark - Purmerend

In Purmerend noord heeft RRog een nieuwe woonwijk ontworpen. De woonwijk ligt in het voormalige gebied van de Prinsenstichting. De meeste gebouwen van de Prinsenstichting verdwijnen, enkele gebouwen blijven staan of worden herbouwd. De opdracht is gedaan voor AM wonen en Rochdale. Bij het ontwerp is nauw samengewerkt met FKG architecten en Strootman landschapsarchitecten.

Bouwen op terpen

In het gebied is een forse bomen-opstand. De bomen staan in een nat gebied. Het uitgangspunt was de bomen zo veel mogelijk te handhaven en te bouwen op de vrijkomende locaties. Dit was een complexe opgave. De uitkomst van studie was dat het bouwen op terpen voor dit gebied het meest geschikt is. Op deze manier wordt er zo min mogelijk opgehoogd. De bodem bleek leidend voor het ontwerp. Het concept bij de uitwerking was het maken van een woonlandschap waarbij het groen de dragende structuur is. Dit betekende dat er geen traditionele verkaveling mogelijk was daarom is gekozen voor een bijzondere stedenbouwkundige typologie.

Wonen aan het park

De woningen liggen op een terp met hun voorzijde aan de parkkant. De achterzijden van de woningen liggen aan een centrale straat midden op de terp. Ongebruikelijk is dat de bewoners binnenkomen aan de achterkant van hun woning. Dit is tevens de kant waar de keuken ligt, waar ruimte is voor vergunningvrij bouwen en waar de nuts binnenkomt. De voorzijde van de woning aan de parkkant bestaat uit een vlonder aan het groen. Omdat hier sprake is van een voorzijde van de woning mogen de bewoners niets wijzigen aan deze open vlonder aan het park. Voorwaarde voor deze opzet is dat er entree vanuit het park naar de vlonder is en dat de architectuur van de gebouwen aan de parkzijde oogt als een voorzijde. Deze bijzondere oplossing levert een unieke woonwijk op met een heel eigen karakter. Uniek in Purmerend.

Diversiteit

Kwadijkerpark zal gefaseerd worden gebouwd en bestaat uit verschillende woning typologieën om een gemengde wijk te realiseren. Bijzonder in de wijk is dat er ook cliënten van de Prinsenstichting wonen in de wijk. Zij werken daar o.a. op de boerderij en de zagerij.

bottom of page