top of page

Locatie:

Seandelft

Opgave:

Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

AM

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

10.5 ha
3.0 ha

Ontwerpperiode

2009-2024

Status:

Afgerond

Participatie:

-

Overhoeken - Seandelft

Het project Overhoeken komt tot stand in opdracht van BPD Ontwikkeling, AM en Vandergragt. De opgave is het ontwerpen van een woongebied als onderdeel van Seandelft. Het project is gestart in 2016. In overleg met de gemeente Zaanstad en de commissie voor ruimtelijke kwaliteit is een stedenbouwkundig ontwerp en een beeldkwaliteitsplan afgerond.

De hoofdopzet

Het plangebied ligt ten zuiden van de Noorderveenweg en aan weerszijde van de dorpsstraat in Assendelft. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in de toekomst de A7/A8 wordt aangelegd. Deze invulling beïnvloed het plan vanwege de impact van de toekomstige infrastructuur met de bijhorende geluidszonering. Gezien de bijzondere ligging is gekozen de woonbuurten een eigen identiteit te geven die afwijkt van het woonmilieu dat zo kenmerkend is voor Seandelft. Mede door een aanzienlijke lagere woningdichtheid krijgt Overhoeken een landelijke uitstraling in een natuurlijke omgeving.

Landelijk bouwen

Het westelijk deel van Overhoeken krijgt een landelijk uitstraling in de vorm van een agrarisch erf. Vier gebouwen staan aan één collectieve binnenruimte. De gebouwen ogen als schuren en hebben lage goten. Bij de entree komt een bijzonder huis, refererend aan de boerderij op een boerenerf. Het oostelijk deel bestaat uit bouwclusters langs een landelijke weg. De bouwclusters bestaan uit verschillende woningtypen. Bijzonder zijn de woningen met terrassen aan het water. In het beeldkwaliteitsplan is omschreven waar de bouwclusters aan moeten voldoen voor een landelijk beeld.

Landelijk groen

Op het boerenerf komt inheems beplanting langs de randen van de locatie. Bij de entree staan twee markante bomen en aan de zijde van de Noorderveenweg is plek voor een kleine boomgaard. De beplanting versterkt het idee van een boerenerf. In het oostelijk deel is gekozen voor een beplantingsopzet met brede groene singels die aansluiten op de kavelstructuur van het aangrenzende natuurgebied. Hierdoor dringt de natuur door in de woonbuurt. Met deze singels en natuurlijke wateroevers krijgt de woonbuurt een landelijke natuurlijke uitstraling.

bottom of page