top of page

Locatie:

Oosthuizen

Opgave:

Stedenbouwkundig plan / inrichtingsplan

Opdrachtgever:

BPD

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

20 ha

Ontwerpperiode

-

Status:

Fase 1 opgeleverd , Fase 2 in ontwikkeling

Participatie:

-

Waterrijk - Oosthuizen

RRog stedenbouw en landschap is al enige jaren betrokken bij het nieuwe woongebied Waterrijk in Oosthuizen. In opdracht van BPD Ontwikkeling is een stedenbouwkundig ontwerp en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het project is gestart in 2009 en nadert nu de laatste ontwikkelfase.

Bodemgestuurd ontwerp

Het project staat inmiddels bekend als een voorbeeld voor landelijk en dorps wonen. De openheid en de ongedwongen bebouwingsopzet zijn daarbij de belangrijkste kenmerken. Het idee is dat men vanuit ieder raam altijd het landschap kan zien liggen. Andersom is vanuit het landschap een zichtlijn ontworpen op de kerk van Oosthuizen. De buurtjes liggen los van elkaar, gescheiden door open veldjes. Deze veldjes houden hun landschappelijke sfeer zodat het landschap optimaal doordringt in het woongebied. De structuur van het oude cultuurlandschap is daarbij leidend. De watergangen blijven waar mogelijk liggen en krijgen geen beschoeiingen maar natuurlijke oevers.

Landelijk en dorps wonen

Het beeldkwaliteitsplan is na al die jaren nog steeds van kracht. RRog doet de supervisie op de bouwplannen en werkt daarbij in de geest van het beeldkwaliteitsplan. Er zijn verschillen tussen de woonbuurten maar samen vormen zij één geheel. Bijzondere aandacht was er voor het ontwerpen van appartementen in een landelijke omgeving. Hiervoor zijn de voormalige kaaspakhuizen gebruikt. Deze relatief hoge gebouwen met platte kappen en grote openingen in de gevels vormen de referentie voor de nieuwe appartementengebouwen.

Versterken landschapsstructuur en biodiversiteit

In de laatste bouwfasen wordt extra aandacht besteed aan de beplanting. De ervaring leert dat het aanleggen van een mooie en passende beplanting in een open weide landschap geen gemakkelijke opgave is. De beplantingen versterken de landschapsstructuur en de biodiversiteit. Met specialisten wordt gewerkt aan een klimaat-adaptieve en duurzame woonomgeving. Bij de beplantingskeuze was extra aandacht voor windgevoeligheid. De wind kan nog wel eens vat hebben op de het open polderlandschap.

bottom of page