top of page

Locatie:

Noordwijkerhout

Opgave:

Stedenbouwkundig- en Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Novaform Trebbe

Samenwerking

Boot

Planteam:

Venster Architecten

Oppervlakte:

2 ha

Ontwerpperiode

2017-2023

Status:

In uitvoering

Participatie:

Waterweide - Noordwijkerhout

Landgoed in den Houte is een plan dat voortborduurt op de historie van oude BAVO-terrein. We maken een woonwijk met de allure van een landgoed. We bieden hier ruimte aan zo’n 700 woningen als we de herontwikkeling van het oude BAVO-gebouw meerekenen. De groene zoom van het plan bestaat uit een Engelse landschapstuin met bebouwing. Dit is een bosrijke omgeving die bestaat uit gemengd bos met een slingerende waterpartij en open velden met solitaire bomen. Aan de westzijde van het plan staan rijwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. Aan de oostzijde staan nieuwe buitenplaatsen in boskamers. Het parkeren gebeurt hier, uit het zicht, aan de achterzijde van de gebouwen. De bestaande waterpartij verlengen we naar de ‘waterweide’. De groene zoom van het plan sluit aan op de bestaande omgeving van Noordwijkerhout en vormt zo een aangename en vanzelfsprekende aansluiting op de bestaande percelen.

De Waterweide

Het deelplan ‘De Waterweide’ kenmerkt zich in de huidige situatie als een onderscheidende locatie binnen het Landgoed. In het verleden is op deze plek de laatste ontzanding uitgevoerd en is later als functioneel onderdeel van de Engelse tuin ingericht, door het realiseren van een hertenweide.

Bij de stedenbouwkundige verkaveling willen we het buurtje vormgeven als onderdeel van de verslingerde zoom van het Landgoed, met een knipoog naar het formele gebied van het centrale deel. Dat komt door de aanwezigheid van de formele ‘Kastanjelaan’. In het plan trachten we om formeel en informeel met elkaar in balans te brengen.

Stedenbouwkundig concept

In het stedenbouwkundig concept maken we twee buurtjes om aan te sluiten bij een schaal en maat die passend is voor het Landgoed. Binnen in deze buurtjes kunnen we het parkeren uit het zicht oplossen. Het waterrijke karakter omzoomd het gebied, zodat de twee buurtjes als eilanden in het water liggen. Op de belangrijke zichtplekken in het gebied worden specials gemaakt. De schaal en maat van de bouwblokken correspondeert met de bebouwing in de omgeving van het gebied. De voorzijde van de woningen oriënteren zich aan de groene plekken in het plan. Met de ruime maten van groen en water voegen de woningen zich in de landschappelijke omgeving

Beplanting

Om het deelplan ‘De Waterweide’ een eigentijds karakter te geven en het concept van eilanden in een waterrijk en groen landschap te versterken, is er gekozen voor een divers en kleurrijk beplantingsplan. Daarbij is ook rekening gehouden dat de beplanting aansluit op het lommer-, en waterrijke gebied.

Aan de randen van de eilanden is gekozen voor een lommerrijk uitstraling en enkele beeldbepalende bomen. Bij de overgang van privé naar openbaar komt een beplantingsstrook met verschillende soorten vaste planten en grassen. In combinatie met de boomstructuur is hierdoor de parkachtige sfeer voelbaar langs het wandelpad.

De binnenwereld kent haar eigen boomsoorten en deze bestaan met name uit meerstammige heesters met kleurrijke kenmerken door de seizoenen heen. In de binnenwereld zijn ook vaste planten te vinden in de ruim opgezette beplantingsvakken en worden afgewisseld met heesters.

bottom of page