top of page

Locatie:

Heemskerk

Opgave:

Stedenbouwkundige visie
Masterplan

Opdrachtgever:

Woonopmaat
Gemeente Heemskerk

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

10,5 ha

Ontwerpperiode

2021-2022

Status:

Vastgesteld masterplan

Participatie:

Klankbordgroep

De Velst - Heemskerk

De gemeente Heemskerk heeft als beleid het realiseren van nieuwe woningen binnen de grenzen van de huidige kern. RRog werd gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is binnen het plangebied van De Velst ruimte te vinden voor nieuwbouw. Daarnaast is gevraagd het groen in het gebied te versterken. Naast de inhoudelijke uitgangspunten is gevraagd een goed planproces te doorlopen. Hiervoor is gewerkt met een klankbordgroep. Gelijktijdig met de klankbordgroep zijn ook de omwonende gehoord.

Een woonpark

Gekozen is voor een woonpark. Bij dit concept is het uitgangspunt dat het groen niet wordt verstoord en dat de nieuwe woningen in direct contact staan met het groen. De plekken met een hoge ruimtelijke kwaliteit zijn niet bebouwd en hebben een nieuwe invulling gekregen als onderdeel van het park. Op de locaties waar het groen niet wordt aangetast en de stedenbouwkundige structuur kan worden versterkt zijn bouwvolumes geprojecteerd. Bij de inrichting van het park is het motto: alles is ecologie. Bij iedere ingreep in het gebied moet worden aangetoond wat de bijdrage is voor de natuur.

Projecten

Er zijn meerdere projectlocaties gedefinieerd. Naast Heliomare, een zorginstelling, is ruimte voor een zorg-boulevard. De ligging aan het park biedt de mogelijkheid een levendige begane grond verdieping te ontwerpen met uitzicht op groen. Langs de Maerelaan komt een nieuwe school gecombineerd met woningen. De Velst biedt voor de school de mogelijkheid een groen schoolplein te realiseren. Langs de Baandert is ruimte voor een wooncomplex met een binnentuin. Tot slot worden drie bestaande appartementengebouwen gerenoveerd en aangevuld met appartementengebouwen.

Combinatie nieuwbouw en renovatie appartementengebouwen

In de Velst staan drie zestigerjaren flats met acht woonlagen op een begane grond met bergingen. Het idee is de begane grond te voorzien van nieuwe woonfuncties en de gebouwen op te toppen met twee bouwlagen. De liften worden vervangen en verdubbeld.

Dit biedt de mogelijkheid naast de bestaande gebouwen nieuwe appartementengebouwen te realiseren die ook gebruik maken van de nieuwe liften. Het resultaat is drie L-vormige gebouwen met een optopping tot 11 bouwlagen.

bottom of page