top of page

Locatie:

Weert

Opgave:

Gebiedsvisie

Opdrachtgever:

Novaform

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

25 ha

Ontwerpperiode

2019-2022

Status:

In ontwerp

Participatie:

Workshop met bewoners en gemeente

Hornekwartier - Weert

Aan de westrand van Weert liggen de Van Hornekazerne en De Lichtenberg. Deze locaties met bijzondere landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten hebben jarenlang een gewaardeerde functie gehad in Weert. Het Lichtenbergcomplex is gebouwd als faciliteit voor onderwijs, cultuur, sport en religie van het bisschoppelijk College in Weert. Eind jaren 60 verloren verschillende onderdelen, waaronder het openluchttheater hun functie. In 2013 vertrok defensie. Zo verloren beide gebieden aan waarde. Sinds die tijd vragen deze monumenten en hun bijzondere omgeving om een nieuwe duurzame betekenis.

De Gebiedsvisie

De gebiedsvisie is de leidraad voor de transformatie, restauratie en herontwikkeling. Samen met omwonenden en nieuwe bewoners krijgt deze nieuwe leefomgeving vorm. De rijksmonumenten van De Lichtenberg en de Van Hornekazerne worden optimaal verbonden met Weert en krijgen een bovenregionale betekenis. Zo leveren we een bijdrage aan de welvaart en het welzijn in Weert en daarbuiten. Het doel is de creatie van een voor iedereen toegankelijk park dat de monumentale gebouwen ontsluit, met hedendaagse faciliteiten, duurzame materialen en een klimaatadaptieve leefomgeving. Hierdoor kunnen de rijksmonumenten behouden blijven en de hernieuwde leefomgeving toegevoegde waarde geven.

Visie

Horne Kwartier wordt een dynamische wijk in een verbonden landschap. Zo geven we vorm aan de schakelfunctie tussen stad en landschap. De kernwaarden van het gebied zijn vastgelegd in een vijftal bouwstenen

Horne Kwartier kenmerkt zich op deze wijze door de vervlechting van de oorspronkelijke identiteiten van de Van Hornekazerne en De Lichtenberg, waarmee een cultuurhistorisch waardevol en parkachtig plan ontstaat. Het gebied wordt opengesteld voor iedereen en toegankelijk gemaakt via een doorwaadbaar netwerk van routes. We versterken de identiteit door het gebied geschikt te maken voor een variatie aan gebruikers en maken het daarmee inclusief en multifunctioneel. Door het gebied veerkrachtig in te richten creëren we basis die de toekomstbestendige ontwikkeling mogelijk maakt. De visie beschrijft daarom geen eindbeeld, maar biedt flexibiliteit in de uitwerking. Het eindbeeld krijgt vorm vanuit de integrale toepassing van de vijf bouwstenen.

De vijf sfeergebieden

HK1
De Lichtenberg vormt HK1 van het Horne Kwartier. De Lichtenberg bevindt zich in een slecht onderhouden staat. Daarom dient allereerst de bestaande situatie gestabiliseerd te worden om verder verval tegen te gaan. De hoofdopgave is om vervolgens de bestaande rijksmonumentale bouwwerken te restaureren en de buitenruimte te reconstrueren. De slingerende paden rondom de waterpartij worden weer teruggebracht, net als de overige cultuurhistorisch bepaalde inrichting.

HK2
De bestaande bebouwing van het rijksmonumentale cluster wordt behouden en respectvol gerenoveerd in overleg met de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Het appèl/ exercitieterrein is onderdeel van het rijksmonument en is eveneens beschermd. Deze centrale plek wordt ingericht passend bij zowel haar historie als de nieuwe functies in het gebied.

HK3
De gebouwen van HK3 krijgen een formele opzet en staan in een rooilijn. Ze volgen in hun stedenbouwkundige opzet de laanstructuur van het raamwerk. De gebouwen richten zich met hun voorzijdes op deze groenzones, waarin het klimaatadaptieve watersysteem is ingepast.


De korrelgrootte van de gebouwstructuur sluit aan bij de gebouwlengte van de rijksmonumentale gebouwen uit het militaire cluster

Hk4
De parkobjecten staan alzijdig in het landschappelijke park. De buitenruimtes zijn gebouwgebonden en vormen een eenheid met de architectonische verschijningsvorm. Ze hebben wisselende bouwhoogtes, waarbij de maximale bouwhoogte acht bouwlagen bedraagt. De korrelgrootte is kleinschalig, waardoor de gebouwen in te passen zijn als losstaande volumes in het landschap

Hk5
In HK5 vormen we kleine buurtjes die in de boskamers zijn ingepast. De korrelgrootte van de gebouwen is kleinschalig. De bouwhoogte is vergelijkbaar met de bouwhoogte uit de directe omgeving. De gebouwen staan informeel gepositioneerd. De voorzijde van de woningen is gericht op de sport-track die de boskamers omzoomd. Hiermee maken we een eenduidige overgang tussen openbaar en privé. Het gebied wordt ontsloten via een tweetal te maken toegangswegen die aansluiten op de Parklaan.

bottom of page