top of page

Locatie:

Zwolle

Opgave:

Gebiedsvisie Kamperpoort ten noorden van de Meeuwenlaan

Opdrachtgever:

BPD, DuraVermeer

Samenwerking

Planteam:

Diederendirrix

Oppervlakte:

5.4 ha

Ontwerpperiode

2020-2022

Status:

Concept gebiedsvisie

Participatie:

-

Meeuwenlaan - Zwolle

De Meeuwenlaan wordt een uitnodigende nieuwe stadsbuurt in de Kamperpoort. Van oudsher een plek waar gewoond en gewerkt wordt. Hier zijn nieuwe generaties én briljante ideeën geboren. In 2030 is het een energieke leefomgeving voor huidige én nieuwe Kamperpoorters. Wonen, werken en recreëren komt hier samen. Een buurt met een expressief gezicht. Rijdend op de A28 ontluikt Zwolle als woonstad. Hoe dichter je bij de buurt komt, des te meer nieuwe gezichten je ziet. Van buren, bezoekers en voorbijgangers. Elk woongebouw heeft zijn eigen uitstraling. De één hoger, de ander lager. Soms opvallend of juist iets meer onopvallend. Ze zijn allemaal een tikkeltje anders, maar toch familie van elkaar. Echt Kamperpoorts dus, met een flink karakter.

Flinke buur(t)

De ontwikkelzone aan de Meeuwenlaan in Zwolle, aan de rand van de wijk Kamperpoort, wordt een nieuwe stadsbuurt met een expressief karakter. Op deze plek, nu nog een versteende en afgesloten kantorenlocatie tussen de Meeuwenlaan en de A28, ontstaat een uitnodigende leefomgeving voor huidige én nieuwe bewoners en gebruikers. Met flinke groene buitenruimtes en circa 700 woningen, passend bij het karakter van de Kamperpoort. In de gebiedsvisie die is opgesteld voor deze nieuwe leefomgeving staat het toekomstperspectief omschreven: hoe woon, werk en recreëer je hier in 2030?

De ontwikkelzone Meeuwenlaan ligt in de overgang van de oude binnenstad van Zwolle en vlak naast de A28, in de stadswijk Kamperpoort. Van oudsher een volkswijk die zich kenmerkt door een creatief en ondernemend karakter en een rijke cultuurhistorie. Met de herontwikkeling van de ontwikkelzone Meeuwenlaan en de Nieuwe Veemarkt gaat de Kamperpoort de laatste fase in van de transformatie van de wijk.

Ruimtelijk raamwerk

Het ruimtelijk raamwerk bestaat uit vier principes en de uitwerking hiervan. In de principes komen de
opgaven en de kernwaarden flink, uitnodigend en expressief tot uitdrukking. Zowel ruimtelijk als programmatisch. Deze principes blijven leidend in de gebiedsontwikkeling.

De 4 thema’s uit het ruimtelijk raamwerk zijn:

1. Verbindingen met wijk, stad en regio
2. Groenblauwe buitenruimtes
3. Eigenzinnig gezicht
4. Kamperpoortse stedelijkheid

Ruimtelijk raamwerk

1. Verbindingen met wijk, stad en regio
De ontwikkelzone aan de Meeuwenlaan wordt opnieuw verbonden met de Kamperpoort en de (binnen)stad. Door het toevoegen van een nieuwe mix van functies, een beleefbare multifunctionele openbare ruimte en door bestaande stedelijke structuren te verwelkomen, verder te geleiden of af te maken. Uitnodigende routes zorgen voor verbindingen naar tal van nieuwe plekken in en rondom de ontwikkelzone.

2.Groenblauwe buitenruimtes
Belangrijke waarden die we toevoegen aan de Kamperpoort zijn groenblauwe buitenruimtes, zowel collectief als niet-collectief. Bijvoorbeeld met het nieuwe groene buurtpark en door het openen en versterken van het bestaande groengebied met een robuuste watergang. Zo creëren we nieuwe recreatieve groene routes in de wijk en verbreden we de ecologische structuur tussen IJssel en Vecht. Met de ontwikkeling van het gebied dragen we bij aan de beoogde natuurinclusieve identiteit van Zwolle. Het gebied voorziet in oplossingen die passen bij de toekomstgerichte ontwerpopgaves voor biodiversiteit en een verbindende ecostructuur tussen stad en regio.

3. Eigenzinnig gezicht
Het eigenzinnige gezicht van de Kamperpoort geven we verder vorm. Verwondering ligt om de
hoek in deze nieuwe stadsbuurt aan de Meeuwenlaan. Een plek voor echte stadsmensen, die graag anderen ontmoeten. Passend bij Kamperpoortse stedelijkheid. De morfologische lappendeken en de architectonische variatie van de bestaande Kamperpoort omarmen

4. Kamperpoortse stedelijkheid
De nieuwe leefomgeving aan de Meeuwenlaan heeft een aantrekkelijk en expressief leefmilieu waar echte stadsmensen zich welkom voelen. Passend bij het DNA van de Kamperpoort, wat zowel ruimtelijk als programmatisch zichtbaar is. Een nieuwe leefomgeving voor bewoners uit de wijk en voor nieuwe stedelingen, die van de volksbuurt gaan houden. Een plek voor alle leeftijden en levensfasen. De mix aan functies voegt extra levendigheid toe aan de wijk.

bottom of page