top of page

Locatie:

Arnhem - Zuid

Opgave:

Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

KlokGroep, Novaform, Vos de Boer & Partners

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

5,2 ha

Ontwerpperiode

2020

Status:

-

Participatie:

-

Olympuskwartier - Arnhem

Het Olympuskwartier is een stedelijk gebied in Arnhem Zuid, waar diverse voorzieningen een plek hebben gekregen. De samenhang tussen deze functies kan nog geoptimaliseerd worden. De afgelopen jaren is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om dit gebied op te waarderen, door een sportieve en recreatieve identiteit te benadrukken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het braakliggende kavel (B) Olympuskwartier Zuid. De gemeente Arnhem is hierover in gesprek gegaan met de bewoners uit de omgeving. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat zij vooral behoefte hebben aan een multifunctionele invulling, met hoofdzakelijk wonen.

Olympuskwartier Arnhem Zuid

Het Olympuskwartier ontwikkelt zich volgens de visie van de gemeente Arnhem tot een groene sportoase. Het Olympuskwartier wordt een ‘brand’; een spraakmakende plek in Arnhem die past bij de bestaande omgeving. Op het hoge schaalniveau zijn er een drietal bouwstenen die zorgdragen voor deze ambitie. Tezamen dragen ze zorg voor een passend plan die voortborduurt op de karakteristieken van het gebied. Door de integrale verwerking van deze bouwstenen ontstaat de gewenste sportcampus met een parkachtige uitstraling, die in de samenhang met Winkelcentrum Kronenburg en het Vitesse stadion zorgt voor een centrumvoorziening als tegenhanger van het oude centrum (ten noorden van de Rijn). Een eigentijdse en toekomstgerichte omgeving die Arnhem zowel lokaal als regionaal op de kaart zet.
1. Landschappelijk raamwerk, De groen-blauwe en natuurlijke identiteit vormt het landschappelijk
raamwerk van de campus.
2. Kloppend hart, Het hart van het gebied is de aanjager van een samenhangende campus.
3. Verbonden functies, Als een rode draad door het gebied loopt een netwerk van routes die de
verschillende programma’s met elkaar verbindt.

Een levendige stadswijk

Voor de toekomstbestendige ontwikkeling van het gebied is het belangrijk om naast de bestaande voorzieningen aanvullende programma’s toe te staan. In de huidige opzet speelt het ‘leven op de campus’ zich hoofdzakelijk af binnen de gebouwen of achter de hekken van de school. Daarnaast speelt het leven zich slechts af op een beperkt aantal uren van de dag. We willen in onze bijdrage graag sturen op een multifunctionele en gelaagde invulling van het gebied, in zowel programma als in tijd. Dit betekent dat we naast indooractiviteiten ook activiteiten in de buitenruimte faciliteren, die uitnodigen tot sporten en spelen. Deze invulling sluit aan op de binnensportmogelijkheden die er nu al zijn, zoals zwemmen, squashen, schermen, klimmen, indoorskiën en fitnessen.

Een bijzonder belangrijke toevoeging is het bouwen van woningen voor verschillende doelgroepen. Hiermee creëren we een inclusieve stadswijk die zowel overdag als ’s avonds een levendige beeld uitstraalt. Door de bewoning van het gebied zijn we in staat om naast de bezoekende gebruikers van het gebied ook permanente gebruikers van het gebied te laten genieten. Zij zorgen door hun aanwezigheid, naast de wenselijke roering, ook voor sociale veiligheid.

Sport en bewegen

Bij het ontwerpen van ‘Olympus Park’ is ‘Healthy Urban Living’ ons uitgangspunt. Wonen in een stedelijke omgeving in een groene parkachtige setting, waar een gezonde leefstijl als ‘een rode draad’ doorheen loopt. Dit krijgt vorm door het toevoegen van extra gelegenheden om te sporten. Ook verleidt ons planontwerp op subtiele wijze de bezoekers tot bewegen, bijvoorbeeld door gebruik van de trap in plaats van de lift vanzelfsprekend te maken. Graag zorgen wij in overleg met de gemeente Arnhem voor een multifunctionele en sportieve inrichting van de openbare ruimte, ook buiten de plangrens van kavel B.

Levendige functies
In ons planvoorstel is ruimte genomen voor sportieve en levendige functies. In overleg met de stakeholders in het gebied (Decathlon, Zwembad, Squashhal, Schermhal, Klimhal, Beweegcentrum, Forumupgrade etc.)

wordt onderzocht welke functies een aanvulling zijn op de bestaande activiteiten in het gebied.

Sport en Leisure
Met als overweging de volgende functies: een sprintbaan, running track, jogging area, tokkelbaan, een biking area, skatebaan, spel-o-theek, watercross, padel als racketsport, fitness, een drive-in bios, een buitenpodium t.b.v. kleinschalige optredens, theatervoorstellingen en demonstraties, een game-/snooker- en dartcentrum.

Gezond en ontmoeten
Zowel de buitenruimten als de gebouwen ‘faciliteren en stimuleren’ het ontmoeten door plekken te creëren waar mensen ontmoeten, graag willen zijn en gezien willen worden. Een ‘slim’ ontwerp van de woningen geeft aanleiding voor contacten tussen buren.

bottom of page