top of page

Locatie:

Rotterdam

Opgave:

Visie

Opdrachtgever:

Novaform

Samenwerking

-

Planteam:

Alba Concepts,
URBANOS, RoosRos architecten

Oppervlakte:

4 ha

Ontwerpperiode

2018

Status:

-

Participatie:

-

ZOHO - Rotterdam

Zomerhofkwartier, ofwel ZOHO! Een gebied met enorme mogelijkheden, dat zijn eigen dynamiek creëert mede door het collectief. Betrokkenen in het Zomerhofkwartier hebben gezamenlijk hun ‘eigen kwartier’ gemaakt. Op allerlei niveaus wordt samengewerkt om de eigen leef- en verblijfsomgeving te verbeteren. De focus op het sociale netwerk in Zomerhofkwartier benadrukken we in de herontwikkeling van het gebied. Het nieuwe ZOHO is Feel-good elementen integreren om ontmoeting en beleving te illustreren en te stimuleren. De smeltkroes en sfeer van ‘Cheers’ wordt vertaald in de eerste sociale gebiedsontwikkeling van Nederland.

Onze missie en primaire doel

Onze missie is het behouden en toevoegen van waarde aan de wijk en de stad. Wij maken herkenbare, duurzame (buiten) ruimten (met iconen) en gebouwen (om te wonen, te recreëren, te spelen en te werken), in een dynamische, gedifferentieerde klimaatadaptieve (woon en werk) omgeving, die aansluit op het centrum van de stad en bereikbaar en toegankelijk is. Ons primaire doel is het ontwikkelen en realiseren van een fasegewijze bouw en opwaardering van het ZOHO-kwartier, realisatie van een mix van woningtypen, werkruimten, verblijfsactiviteiten, met water-, groen- en speelelementen (en kunstwerken) in de buitenruimte. Flexibel qua inrichting, toekomstbestendig met oog voor een gezonde omgeving. Dit moet
ertoe leiden dat bewoners en ondernemers zich thuis (blijven) voelen, trots zijn en invloed hebben op de ontwikkeling, realisatie en beheer van hun wijk. Het gaat hierbij niet alleen om de fysieke woning en de woonomgeving, maar in het bijzonder om de sociale kant.

Kwalitatieve zoom

We vergroten de kwaliteit van de leefomgeving door de auto’s uit het straatbeeld te halen. Hierdoor wordt de zoom van ZOHO een aangenaam zone voor voetgangers en fietsers. Kenmerkend is het verlengen van het Hofpark door het groen inrichten van de Vijverhofstraat en het verbinden van de Almondestraat aan de sfeer van de Noordersingel. Klimaatadaptieve hof. Door klimaatadaptief en circulair te ontwerpen is ZOHO de proeftuin van gezonde stedelijke ontwikkeling. Polderdaken, watertanks, watertuinen, groengevels en -daken versterken het bestaande innovatieve woon-, werk en leef milieu van ZOHO.

Vijf concrete maatregelen

In basis bestaat onze visie uit vijf concretenmaatregelen (of ingrepen) om sturing temgeven aan het behouden en opschalen van het Makerskwartier ZOHO. Vier maatregelen zijn ruimtelijk en een vijfde maatregel is procesmatig - in het kader van participatie en de sociaal maatschappelijke benadering.

Adaptief framework
We bouwen een adaptief framework. Dit bestaat uit een toren, een basement en een cascogrid. Hierin passen we de bestaande waardevolle gebouwen in en bieden we ruimte aan de toekomstige ZOHO-Citizens om hun eigen woon-en werkdromen vorm te geven. Als hart van het framework wordt voorzien in een multifuntionele toren die al vanaf de eerste fase wordt gerealiseerd. Hiermee accommoderen we de noodzakelijk verhuisbewegingen die per fase van de ontwikkeling gewenst zijn en stimuleren het opschalen van het Makerskwartier.

Kwalitatieve zoom
We vergroten de kwaliteit van de leefomgeving door de auto’s uit het straatbeeld te halen. Hierdoor wordt de zoom van ZOHO een aangenaam zone voor voetgangers en fietsers. Kenmerkend is het verlengen van

het Hofpark door het groen inrichten van de Vijverhofstraat en het verbinden van de Almondestraat aan de sfeer van de Noordersingel.

Klimaatadaptieve hof
Door klimaatadaptief en circulair te ontwerpen is ZOHO de proeftuin van gezonde stedelijke ontwikkeling. Polderdaken, watertanks, watertuinen, groengevels en -daken versterken het bestaande innovatieve woon-, werk en leef milieu van ZOHO.

Dwaalmilieu
We maken een ‘netwerk’ van routes en plekken die de verschillende maaivelden in het gebied met elkaar verbinden. Trappen en loopbruggen worden vormgeven als verblijfsruimtes en ‘speel’ aanleidingen en vormen hiermee de doorvertaling van de ontwerpgedachte van de Luchtsingel.

Slow Urbanism
Samen met de participanten zullen we, fasegewijs, sturing geven aan het uitwerken en realiseren van de verschillende functies, in tijd gezien, met de mogelijkheid tot het uitvoeren van aanpassingen afhankelijk van de vraag.

bottom of page