top of page

Locatie:

Noordwijkerhout

Opgave:

Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Gemeente Noordwijk

Samenwerking

Buro Boot

Planteam:

-

Oppervlakte:

2,8 ha

Ontwerpperiode

2019-2021

Status:

Uitgevoerd 2023

Participatie:

-

De Engelse tuin - Noordwijkerhout

In Noordwijkerhout stichtte de congregatie Broeders van Liefde een zorginstellingsterrein,
bekend als het Sint Bavo terrein. Dit oorspronkelijke terrein van paviljoenen en tuinen transformeert naar een woonwijk. Als onderdeel van deze woonwijk wordt een oorspronkelijk wandelpark, bekend onder de naam ‘Engelse Tuin’, weer in ere hersteld. RRog is gevraagd om dit park te reconstrueren en te versterken met eigentijdse ingrepen.

Oorspronkelijke tuin

De Engelse tuin is ontworpen als een wandeltuin in een landschappelijke stijl. Verslingerde paden en wisselende perspectieven bepalen de beleving. De parkopzet is naar binnen gericht ontworpen, met opgaande bomen als omkadering en ter beschutting. Binnen deze omhulling van opgaand groen is het een kenmerkend landschappelijk stadspark gemaakt; afwisselend en verfijnd. Het park is voorzien van een zandloper/ achtvormige vijver met brug, wintergroene boomgroepen, parkbomen in de vorm van bijzondere boomsoorten, royaal gebogen wandelpaden, bouwkundige bestemming, bijzondere verblijfsplekken en ruime parkweides.

Reconstructie met een eigentijdse uitstraling

Na een grondige analyse van oude foto’s en kaarten is de oorspronkelijke opzet van de tuin in beeld gebracht. Op grond van de locatieanalyse is bepaald welke onderdelen van het park behoudenswaardig zijn. Voor het totale park is het relevant om de hoofdontwerpprincipes te reconstrueren. We brengen daartoe het glooiende en oneindigheidsgevoel terug in het gebied. De slingerende padenstructuur en de bruggen die de verbinding over het water maakt, keren terug in het ontwerp. De bruggen zijn echter verdwenen en worden daarom op een eigentijdse wijze herontworpen, waarbij de uitstraling een knipoog heeft naar de historische uitstraling. De vijver is de beeldbepalende plek in de Engelse tuin. De gemetselde vijverrand is deels nog aanwezig en wordt vernieuwd. Ook de cascade (waterval) wordt hersteld naar het oorspronkelijk ontwerp. Rondom deze waterval zal een kleurrijke compositie van heesters en vaste planten worden aangebracht. Deze kleurrijke beplanting komt ook terug in de tuin om het gevoel van oneindigheid te waarborgen en de zichtlijnen in het plan te versterken. De behouden beeldbepalende bomen maken deze compositie af. Langs de wandelpaden zijn zitplekken gerealiseerd, maar ook de grasweide is uitnodigend om even uit te rusten

Toekomstgericht

De oorspronkelijk tuin werd onderhouden door de zorginstelling en haar cliënten. Deze situatie is gewijzigd. Dit heeft tot twee belangrijke keuzes geleid. Als eerste is het naastgelegen Welzijnsplein betrokken in de beheervraagstukken van het park. Een deel van hun dieren zullen in het park worden geïntegreerd en zij zullen met hun vrijwilligers het park onderhouden. Als tweede is er in het materiaalgebruik en het beplantingsplan gestuurd op een beeldidentitieke invulling, maar ook onderhoudsbeperkte inrichting. In het beplantingsplan hebben we ons verder gericht op het toevoegen van natuurwaarden, zodat de parkinrichting de biodiversiteit versterkt.
Naast deze reconstructieve keuzes is het park vergroot. De oorspronkelijke ontwerpgedachte van tuinarchitect John Juchem is gecontinueerd binnen de wijk. De verslingerde paden en waterpartijen vormen een parkachtige onderlegger voor de nieuwe woningen, waardoor er een woonwijk ontstaat met een kenmerkende identiteit.

bottom of page