top of page

Locatie:

Den-Haag

Opgave:

Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

REB

Samenwerking

-

Planteam:

KOW architecten

Oppervlakte:

0.3 ha

Ontwerpperiode

2019-2020

Status:

Geaccodeerd

Participatie:

-

Elion Park - Den Haag

In de binnenduinrandzone van Den Haag, in de nabijheid van Scheveningen, ligt het Van Stolkpark. Met haar statige villa’s en brede lanen behoort het Van Stolkpark tot één van de fraaiste villawijken van Den Haag. Aan het bochtige wegenbeloop en de hoogteverschillen herkent men nog het vroegere duinlandschap, dat zijn voortzetting vindt in de Scheveningse Bosjes. Het afwisselende straatbeeld met verrassende zichtlijnen en de hoogwaardige architectuur van de bebouwing, waaronder veel monumenten, zijn bijzondere kwaliteiten van dit stadsdeel. Ook de landschappelijke waarde van het omliggend groen en het water draagt in hoge mate bij aan de uniciteit van dit gebied. Binnen deze cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle context ontwierpen Elion Park. Samen met de architecten van KOW bedachten we hier een ensemble van een landhuis ingebed in een compacte landschapstuin.

Landhuis in een park

De nieuwbouw van de locatie wordt in de omgeving ingepast als een landhuis, die een vanzelfsprekend onderdeel is van Het park (van stolkpark, belverdereduin, Haagse Bosjes). Deze relatie is van toegevoegde waarde voor de toekomstige bewoners: het park is hun tuin. Om deze relatie ook functioneel kracht bij te zetten maken we een rondgaande verbinding, die we op een verslingerde wijze inpassen in het plangebied. Hierbij laten we ons inspireren door de verslingerende padenstructuur van Zocher in Het Park. De verbinding krijgt een eigen poort in de voortuin van de villa. De private zone voor de villa wordt ingericht als een statige groene voortuin, die onderdeel is van de tuinenreeks van het gehele park. Op de grens van openbaar en privé wordt een vormgegeven hekwerk van gietijzer geplaats. De toegang naar de hoofdentree wordt gemarkeerd met gemetselde penanten en een poort.
Het landhuis krijgt haar contextuele waarde door aan de voorzijde van het gebouw een uitnodigende entree te maken, die zowel landschappelijk als architectonische op een formele manier vormgegeven. Door het gebouwvolume te schakelen wordt een schaalverkleining zichtbaar gemaakt ten opzichte van het grootschalige (voormalige) verzorgingstehuis op deze kavel. Aan de achterzijde van het gebouw krijgt het landhuis een bordes van waaraf de tuin toegankelijk wordt gemaakt.

Compacte landschapstuin

De tuin kent twee zones, passend bij de context. Aan de achterzijde van het landhuis is in samenhang met de aangrenzende landschapstuin ontworpen. Dit deel van de tuin is
opgebouwd uit rijke beplanting en verslingerde paden, die langs verblijfsplekken voeren. Hiermee bieden we bewoners een gevarieerde rondwandeling en afwisseling in verblijf. Achter in de tuin, als eindpunt van een kleine wandeling, ligt de vijver. Deze is gecomponeerd op een zichtlijn naar de naastgelegen theekoepel. Hierdoor wordt de ruimtelijke beleving van de tuin vergroot. De bestaande hoogteverschillen in het terrein worden omarmd. Zo wordt de variatie in beleving vergroot en kunnen bestaande bomen in het plan worden ingepast.
Aan de voorzijde van het gebouw heeft de tuin een formele uitstraling door de orthogonale lijnenspel, welke in samenhang is met het gevelontwerp van het gebouw. Hiermee wordt de representativiteit van het gebouw op een landschappelijke manier versterkt en krijgt het landhuis haar landschappelijke uitstraling.

Speels watersysteem

De landschapstuin is klimaatadaptief en voorziet in een waterbuffer voor de irrigatie van de tuin. Het water van de daken en de verharde delen wordt lokaal opgevangen. Door de zandige ondergrond infiltreert het water goed, maar een deel van het water vangen we op in een ondergrondse waterbuffer. Zo hebben we water beschikbaar in tijden van droogte.
In het integrale ontwerp hebben we dit watersysteem speels vormgegeven. Hiermee versterken we de gebruikswaarde en beleving van de totale tuin. Achter in de tuin, op het hoogste deel ligt ‘De Spiegelvijver’. Deze verkoelende vijver wordt gevoed vanuit een ondergrondse buffertank. Via een overstort naar de ‘Natuurlijke Cascade’ wordt het water onder vrij verval weer teruggevoerd richting de buffertank. Het rondpompen van het water voorkomt algengroei en geeft verkoeling in de binnentuin.

bottom of page