top of page

Locatie:

Vlaardingen

Opgave:

Inrichtingsopgave

Opdrachtgever:

Gemeente Vlaardingen, Waterweg wonen

Samenwerking

Placemaking, Het Breinpaleis, Bewonersorganisatie Holy Zuid, Huidige bewoners, Vroege vogels

Planteam:

-

Oppervlakte:

2.0 ha

Ontwerpperiode

2014

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

Workshops

Kindervallei - Vlaardingen

Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen werken hard aan de herstructurering van Holy Zuid-Oost. In deze naoorlogse wijk worden veel aanpassingen doorgevoerd om de wijk weer passend te maken voor de toekomst. Gebouwen worden gerenoveerd en er vindt sloop en nieuwbouw plaats. Niet alleen de gebouwen worden aangepakt, maar ook de wegenstructuur en de groenstructuur worden, daar waar het nodig is, getransformeerd. Centraal in de wijk ligt het bestaande buurtpark ‘de Kindervallei’. Samen met bewoners en de kinderen van de aangrenzende school hebben we dit park opnieuw ontworpen, zodat het in de toekomst kan functioneren als het groene en sociale hart van de wijk.

Samen

De Kindervallei vormt het groene hart van de Nieuwe Vogelbuurt. Deze stedenbouwkundige kernwaarde hebben we kracht bij gezet door het ontwerp op te stellen met omwonenden en de aangrenzende school. Samen met de Placemakers van de gemeente Vlaardingen hebben we op een interactieve manier ontworpen aan het nieuwe park. We hebben hierin onze ontwerpende en verbeeldende kwaliteiten ingezet om het ontwerpproces te begeleiden. Via meerdere workshops inspireerden bewoners elkaar en ons. Hier werd de basis gelegd van het vernieuwde park. Op deze manier is de oorspronkelijke identiteit van het park omarmt en hebben we samen met de inwoners een stap gezet in de toekomst.

Klimaatadaptief

Het bestaande park heeft een sterke boomstructuur en enkele waardevolle plantenborders. Dit is het kapitaal van de bestaande locatie. We bouwen deze groenstructuur uit tot een gelaagde groene inrichting, waarbij we meer variatie aanbrengen. Het kenmerkende doolhof van beukenhagen wordt als special ingepast. De beeldtaal van omgrenzen hagen wordt ingezet bij het begrenzen van speelplekken voor de allerkleinsten. Op het laagste punt van het park wordt een waterspeelplaats gemaakt. Hier vangen we regenwater op en zuiveren we het, waardoor het als speelplek kan worden ingezet.

Karaktervolle route

Het park wordt ontworpen als een stadspark. Het park wordt daarom begrensd in de overgang naar de woningen, met een omzomende haag. De toegang tot het park wordt gemaakt door een poort. Deze poort is ook een plek voor ontmoeting en voor het ophangen van berichten, mededelingen en huisregels. In de poort is ruimte voor vogels en insecten. De padenstructuur wordt ontworpen als een ‘scenic route’; ze verbindt verschillende plekken en speelt met wisselende perspectieven. De paden zijn in gevarieerde maten ontworpen, zodat er hiërarchie ontstaat. In het park is een zonering van verblijf gemaakt. Door heldere plekken te maken voor de verschillende leeftijden ontstaat een stadspark waarin leeftijdscategoriën elkaar niet verdringen. De overgangen zijn landschappelijk vormgegeven, waarmee het groene karakter van het park wordt versterkt.

bottom of page