top of page

Locatie:

Vlaardingen

Opgave:

Gebiedsvisie

Opdrachtgever:

Gemeente Vlaardingen

Samenwerking

Zoon Ecologie​, Witteveen+Bos

Planteam:

-

Oppervlakte:

10 ha

Ontwerpperiode

2016-2020

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

Ontwerpateliers met stakeholders, bewoners en ondernemers.

Krabbepark - Vlaardingen

Aan de westzijde van Vlaardingen krijgt het Krabbepark vorm. In de overgang naar een open weidelandschap en het recreatiegebied Midden-Delfland ontwierp RRog een landschappelijk park met stadse waarden. Als compensatie voor de inpassing van de Blankenburgverbinding is de gemeente Vlaardingen in staat gesteld om het bestaande uitloopgebied en de hier gelegen recreatieplas om te vormen. In cocreatie met de gemeente, Staatsbosbeheer, de stadsregio Rijnmond enerzijds en stakeholders, ondernemers en omwonenden anderszijds hebben we het Krabbepark ontworpen. Door het toepassen van een heldere zonering biedt het park ruimte aan zowel mens als natuur. Samen met een recreatiespecialist zijn gebruikersprofielen opgesteld en ingepast in het park.

Een landschapspark met stadse waarden

Als kernopgave is er in het ontwerp gezocht naar symbiose tussen mens en natuur. Wederkerigheid tussen de menselijke ingrepen en gebruik, in relatie tot het verblijfs- en foerageergebied van verschillende doelsoorten, was daarin de doelstelling. Door een heldere zonering in gebruik en toegankelijkheid te definiëren brachten we mens en natuur met elkaar in harmonie. Basis voor het ontwerp is gelegen in de opbouw van bodem en landschap. Het oorspronkelijke krekenlandschap en het slagenlandschap vormen de basis van een natuurlijk landschapspark. Binnen dit landschap is ruimte voor het maken van wandelingen, fietstochten en recreatief verblijf. Als uitloopgebied van Vlaardingen worden stadse waarden toegevoegd, door het versterken van het bestaande strand, het toevoegen van een gevarieerde wandel- fiets-, skate- en paardrijroutes, het inrichten van een evenementenweide en het verbeteren van de inpassing van de horecapunten in het gebied.

Versterken natuurwaarden en natuurbeleving

Het Krabbepark is rijk aan water en groen. Deze twee natuurlijke bouwstenen zijn op een gevarieerde manier bij elkaar gebracht. Op het schaalniveau van het landschap creëren we daarmee meer variatie en breiden we bestaande natuurwaarden verder uit. Zo worden bestaande bosvakken opener ingericht met meer duurzame en gevarieerde boomsoorten, struiken en kruiden. Ze krijgen eigen karakters: er komen bijvoorbeeld vogelbossen, kleurenbossen, populierenbossen en wilgenbossen. Op het lagere schaalniveau hebben we ons gericht op het verbeteren van de overgangen tussen water en land. Door de gradiënten te versterken, dragen we bij aan een grotere biodiversiteit. Deze grotere variatie leidt tot een bredere natuurbeleving voor bezoekers. Zo ontwerpen we aan de symbiose van het Krabbepark.

Als beelddrager van het park hebben we een abstractie gemaakt van Krabbescheer. Deze oorspronkelijk veelvuldig aanwezige plant is teruggebracht in het gebied. Krabbescheer, ook wel watersoldaat genoemd, is een inheemse waterplant die een enorme hoeveelheid nitraten en fosfaten aan het water onttrekt en tegelijkertijd zuurstof aan de bovenste waterlaag toevoegt.

Sterke identiteiten vol verbindingen

Het park is ingericht met sterke identiteiten. Daarmee versterken we de beleving, maar dragen we ook bij aan een heldere beheerstructuur. Zo vormt het Krabbepark onderdeel van Nieuw Waterland, een gebiedoverstijgende identiteit die ervoor zorgt dat het park onderdeel is van een groter aaneengeschakeld natuur- en recreatiegebied. Binnen het Krabbepark onderscheiden we een viertal identiteiten. (1) De ‘Stadsparkroute’ die bijdraagt aan de recreatieve verbinding met geheel Vlaardingen. Deze is gelegen rondom de oude wetering, waarin de oevers worden herontworpen tot gevarieerde natuurlijke oeverprofielen. Hier is ook Krabbescheer uitgezet. (2) Het ‘Rondje Krabbeplas’ die de plekspecifieke recreatie versterkt. Deze route is vormgegeven als een rondgaande landschappelijke boulevard langs een aantal recreatieve hotspots. (3) De ‘Tuinenroute’ die de meer lokale verbinding met de Westwijk verbetert en meerdere kleinschalige ommetjes mogelijk maakt. (4) De cultuurroutes ‘Zuidbuurt’, waarin bestaande waardes van het oude lint verder worden versterkt en toegankelijk worden gemaakt.

bottom of page