top of page

Locatie:

Hong Kong, China

Opgave:

Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Stadsdeel Kai Tak City

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

1.2 ha

Ontwerpperiode

2015

Status:

geaccordeerd

Participatie:

-

Secret Gardens of Kowloon - Hong Kong

In Hong Kong verrijst op het oude vliegveld een nieuw stadsdeel, Kai Tak City. Bij de voorbereidingen is onder het maaiveld een oude pier uit het begin van de 19de eeuw aangetroffen. De pier ligt exact onder een toekomstig stadsplein. In China herleeft de romantiek en is er veel aandacht voor historie. Daarom wil men de pier onderdeel laten uitmaken van de openbare ruimte. Echter Unesco kijkt mee en wil niet dat deze expositie ten koste gaat van de conservering. RRog bedacht een oplossing. In dit ontwerp is een evenwicht gevonden tussen het conserveren en het beleefbaar maken van een kwetsbaar stuk Chinees erfgoed. Hellende tuinen verbinden de pier met het hooggelegen stadsplein. De tuinen beschermen het object en tegelijkertijd nodigen ze uit tot benadering. Een deels ondergrondse wandeling langs het historische object sluit aan op een nog lager gelegen winkel promenade en een onderdoorgang onder de snelweg. Het object manifesteert zich op onverwachte momenten. De “Lung Tsun Stone Bridge” geeft glans en betekenis aan de nieuwe publieke ruimte.

Geheime tuinen

In dit ontwerp wordt de geschiedenis bewaart in tuinen; ‘geheime tuinen’. De ‘geheime tuinen’ worden gezien als een verlengstuk van de oude groenstructuren van de historische stad. De opgravingen van de Lung Tsun Stone Bridge worden verbonden met de overblijfselen van de Kowloon Walled City. De opgraving van de Lung Tsun Stone Bridge is een zeer welkome toevoeging aan de nieuwe moderne wereld van Kai-Tak City. Historie en moderniteit treffen elkaar in één publieke ruimte.

Archeologie als schakel tussen rust en rumoer

In het ontwerp is gekozen om de huidige blootlegging van de archeologie leidend te laten zijn voor de inpassing. Het volledig uitgraven en restaureren is alleen gedaan waar het noodzakelijk is voor de uitleg van het historisch beeld. Het onnodig uitgraven van overblijfselen is zo veel mogelijk vermeden. Hiermee wordt bij dit ontwerp gekozen voor een realistische middenweg tussen minimum aan ingrijpen en complete restauratie. Uitgangspunt hierin is dat de opgravingen op allerlei manieren en vanuit verschillende hoogtes zichtbaar en beleefbaar zijn. De opgravingen van de Lung Tsun Stone Bridge en delen van de terminal van het voormalige vliegveld maken zo deel uit van een schouwspel van groen, vijvers, wandelpaden, stenen muren en begroeide muren. De tuinen liggen verdiept en beschermen de opgravingen. Het dagelijkse, drukke stedelijk leven is te vinden op het plein, in de tuinen heerst rust. Op het plein is ruimte voor culturele activiteiten en gebruik van de lokale bevolking. In de tuinen kan men zich juist terugtrekken en wegdromen naar de tijd van weleer. We geven deze tuinen vorm als ‘8+1 geheime tuinen’, waarmee we verwijzen naar de historische chinese tuin. Heimwee naar de geïdealiseerde rustiek was het leidende thema. In deze tuinen zijn elementen te vinden die hierna verwijzen. Kunstig gestapelde stenen, verrassende doorkijkjes en begroeide hellingen doen denken aan de bergen. De steile hellingen komen uit in watervlakten. In de 8+1 geheime tuinen zijn “Yin”, de helling, en “Yang”, het vlak, in evenwicht. De tuinen hebben overeenkomsten, maar krijgen ook verschillende thematische uitwerkingen. Naast water, de heuvel en de robuuste betonelementen zijn er ook verschillen in beplantingssferen. Zo is gekozen voor een afwisseling van watertuinen, natuurtuinen en tuinen met veel bloeiende planten.

Contextueel

De tuinen hebben geen toevallige ligging. Ze vormen bewust de entrees naar de ondergrondse winkelstraat en de ondergrondse verbinding onder de Prince Edward Road East naar de Kowloon Walled City Park. De routes vanaf het plein naar de lager gelegen verbindingen volgen de hellende tuinen. Bij het stijgen en dalen passeert men de opgravingen. Op deze manier wordt het bewegen door de publieke ruimte een avontuur. Aan de kant van Kai Tak City ligt het entreeplein. Hier komt men uit bij een groene heuvel. De heuvel wordt een groene oase in een pleinachtige omgeving die uitnodigt tot verblijf. De heuvel markeert het gebied en is te zien vanuit de verre omgeving. Aan de noordzijde verzorgt een tunnel met exposotiewanden de verbinding met de oude ‘walled city’, het huidige Kowloon Walled City Park. De tunnel komt boven in het Shek Ku Lung Road Playground (SKLR). Met de tuinen verzorgen we een duurzame oplossing voor de hevige wateroverlast die er in het gebied speelt. De tuinen zijn als geschakelde waterbuffers, die uitmonden in de grote watertuin aan de zuidoostzijde. Door deze vijver geven we de oude pijlers weer een context die verwijst naar de oorspronkelijke pier; de Lung Tsun Stone Bridge

bottom of page