top of page

Locatie:

Bloemendaal

Opgave:

Inrichtingsplan zorgtuin

Opdrachtgever:

AMVEST i.s.m. Gemeente Bloemendaal

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

1.0 ha

Ontwerpperiode

2013

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

-

Zorghotel & Zorgvilla Duinstaete - Bloemendaal

RRog heeft in opdracht van Thunnissen Groep en Zorggroep De Laren een ontwerp gemaakt van de buitenruimte rond het nieuwe complex Zorgvilla & Zorghotel Duinstaete. Het ontwerp is gemaakt in 2013. Onderdeel van de opgave was een zorgtuin.

Zorg en Welzijn

Zorg en welzijn staat midden in de maatschappij en hoort bij het dagelijks leven. Vanuit deze optiek werkten wij aan het ruimtelijk ontwerp. Het ging hier om een zorgvuldige inpassing van een gebouwcomplex voor zowel cliënten als zorgverleners. Hierbij hanteerde wij vier speerpunten. Dit waren: healing landscape, een verbonden samenleving, vrije begrenzing en met zorg voor de zorgverlener.

Healing landscape

Bij een healing landschape gaat het om een prettig zo groen mogelijk vormgegeven buitenruimte. Het landschappelijk ontwerp biedt ruimte voor rust, herstel en gezondheid. De tuin wordt ontworpen met een aantrekkelijk beplantingsplan. Er is aandacht voor zintuigelijk gebruik, beweging en verblijf. Door de aantrekkingskracht van de tuin op diersoorten ontstaat een symbiose tussen mens, plant en dier, die fysiek en emotioneel herstel kan bevorderen. De combinatie van vaste planten, heesters, bomen en gevelbeplanting biedt bewoners een jaarronde kwaliteit met oog voor geur, kleur, zon en schaduw. In deze buitenruimtes is ruimte voor therapeutische activiteiten passend bij de zorg die wordt geboden. Zo vormt ons healing landscape een integraal onderdeel van de zorg en de kwaliteit van de leefomgeving. Bij dit ontwerp ging het om vervlechting en de verbondenheid tussen de reguliere woonomgeving en de woonomgeving van de cliënten. Wij houden daarbij rekening met het bieden van rust, maar creëren we wellicht zo gewenst ook plekken met röhring activiteit.

Vrij in het landschap

Een zo gewoon mogelijk leven is het uitgangspunt. Daarom heeft dit ontwerp grenzen waarin cliënten zich niet begrensd voelen. Vanwege veiligheid en nabijheid van de zorgverlenende kant is er echter wel noodzaak aan begrenzing. De tuin ligt vrij in het landschap en wordt begrensd door een palissaden wand waar men gemakkelijk over heen kan kijken. De bewoners hebben het gevoel vrij in het landschap te zijn. De beplantingen in de tuin zijn ook beplantingen die in de nabije omgeving voorkomen. Op deze manier worden tuin en landschap optimaal verbonden. Voor een goed functionerend zorgconcept is goede zorgverlening doorslaggevend. Dagelijkse logistieke handelingen moeten in het ontwerp optimaal worden gefaciliteerd. Daarom is bij dit buitenruimte ontwerp veel aandacht besteed aan de looplijnen en de keuze voor het situeren van bepaalde activiteiten. Daarbij zijn de entrees van het complex en de verbinding naar de tuin zorgvuldig ontworpen.

bottom of page