top of page

Geluidsgestuurd ontwerp

Geluidgestuurd ontwerpen, ook wel akoestisch ontwerp genaamd, vormt een belangrijk onderdeel van het ontwerpen aan een goede leefomgeving. Overmatige geluidprikkelingen leiden, volgens onderzoek, tot een slechtere gezondheid. Hierin hebben we als stedenbouwkundige, maar ook als landschapsontwerper, een belangrijk rol. Door vroegtijdig in plannen samen te werken met specialisten, zoals Alcedo en Buro Bouwfysica, geven we vorm aan plannen waarin geïntegreerd en integraal rekening wordt gehouden met geluidoverlast. In onze plannen zoeken we naar de toegevoegde waarde van het wonen in een geluidbelaste locatie enerzijds en anderzijds naar het creëren van een echte stilteplek. In de planuitwerkingen werken we samen met architecten om maatwerk te leveren vanuit het landschap. Dit betekent dus niet alleen ‘voldoen’ aan geluidnormen, maar veel meer gaat het over het creëren van een prettige leefomgeving die bijdraagt aan het bereiken van de juiste geluidnormen.

In één van de meeste geluidbelaste locaties van Nederland, grenzend aan het havengebied van Rotterdam, hebben we met een breed team van BEMOG, DCMR, Alcedo, Cleton&Com en SPEE architecten een ensemble van gebouwen ontworpen. Hier kunnen bewoners genieten van de prachtige vergezichten binnen de passende geluidnormen. Aan de binnenzijde van de ensembles creëren we pure stilteplekken in contrast met de omgeving. In Alkmaar hebben we een open gebouwopzet gemaakt met een landschappelijk raam, waarmee we het plan verankeren met de omgeving en de waardevolle groenstructuren. Het landschappelijke raam verzorgt de geluidwering op zowel gebouw- als buitenruimteniveau.

Maar ook op objectniveau levert het geïntegreerde ontwerp van landschap en gebouw vaak een betere oplossing dan de sectorale gebouwgebonden maatregelen. Zo ontwierpen we aan de Gilderstraat, langs het spoor van Heerhugowaard, een geluidwerende tuin, door het geluidscherm te integreren in het tuinontwerp.

bottom of page