top of page

Meergeneratiewonen

Samen met de ontwikkelaars van Hegeman zijn we ons al sinds 2016 aan het toeleggen op het introduceren van het meergeneratiewonen in Nederland. En dit niet als een enkel private ontwikkeling tussen ouders en (klein)kinderen, zoals we die kennen in bijvoorbeeld de kangoeroewoning. In onze visie laten we ons inspireren door de Mehrgenerationshaüser in Duitsland; een veelomvattend en breed toegepast sociaal-maatschappelijk, stedenbouwkundig en architectonisch concept.

In onze projecten richten we ons op het organiseren van een woonomgeving waarin mensen uit eigen kracht, met elkaar hun tijd, kennis en kunde met elkaar kunnen delen. Deze uitwisseling is gebaseerd op wederkerigheid en kent zowel een georganiseerde als een ongedwongen structuur.

Ruimtelijk zijn er voor ons een vijftal uitgangspunten

1. Huisvesting voor meerdere generaties
2. Een uitnodigend maar ook afgebakend gebied
3. Omgeving waar wederkerigheid ontstaat
4. Klimaatbestendige ontmoetingsplek (geschikt in alle jaargetijden)
5. Locatie van thuiskomen die verknoopt

In 2020 is het ons, samen met Hegeman gelukt om het eerste, niet CPO-gestuurde, meergeneratiewonen project in Nederland te realiseren, genaamd Kas&Co. In de wijk Veemarkt kregen we van de gemeente Utrecht de mogelijkheid om onze visie tot realisatie te brengen. Toekomstige bewoners van het project zijn betrokken geweest in meerdere meet-ups waarin het definitieve plan zijn vorm kreeg. Via een sollicitatieproces zijn de definitieve kopers aan het plan verbonden geraakt.

Na deze ‘proof of the pudding’ volgen ook de nieuwe projecten zoals Mobius in Utrecht en de Ankerplaats in Zeewolde.

bottom of page