top of page

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn staan midden in de maatschappij en horen bij het dagelijks leven. Vanuit deze optiek werken we aan het ruimtelijk ontwerpen van een zorgvuldige inpassing voor zowel cliënten als zorgverleners, voor zowel omwonenden als bewoners. In onze visie zijn er een viertal speerpunten:

1. Healing landscape
Wij geloven dat gezond worden en zo gezond mogelijk blijven wordt gestimuleerd door prettig ontworpen en zo groen mogelijk vormgegeven buitenruimtes. In onze landschappen bieden we ruimte voor rust, herstel en gezondheid. De tuinen en (dak)terrassen worden ontworpen met rijke beplantingsplannen, zijn zintuigelijk en gericht op beweging en verblijf. Door de aantrekkingskracht van de tuin op diersoorten ontstaat een symbiose tussen mens, plant en dier, die fysiek en emotioneel herstel kan bevorderen. De combinatie van vaste planten, heesters, bomen en gevelbeplanting biedt bewoners een jaarronde kwaliteit met oog voor geur, kleur, zon en schaduw. In deze buitenruimtes is ruimte voor therapeutische activiteiten passend bij de zorg die wordt geboden. Zo vormt ons healing landscape een integraal onderdeel van de zorg en de kwaliteit van de leefomgeving.

2. Verbonden samenleving
Zorg en welzijn vindt plaats in een verbonden samenleving. De tijd van instellingsterreinen ligt achter ons. We ontwerpen aan de vervlechting van de reguliere woonomgeving en de woonomgeving van de cliënten. Verbonden routes, maar ook heldere zoneringen zijn hierin sturend. In de hiërarchie van ruimtes houden we rekening met het bieden van rust, maar creëren we zo gewenst ook plekken met röhring. Kenmerkend is het inpassen van verbindende programma’s, passend bij de zorgbiedende partij en de cliënten. Hier moet worden gedacht aan functies als een kinderboerderij of een dierenweide, een sportveld of moestuin; locaties waar een ongedwongen ontmoeting kan plaatsvinden.

3. Vrije begrenzing
Een zo gewoon mogelijk leven is het uitgangspunt. Vanuit die optiek ontwerpen we aan een landschapsontwerp waarin cliënten zich niet begrensd voelen. Vanwege veiligheid en nabijheid van de zorgverlenende kant is er echter wel noodzaak aan begrenzing. Om die reden vormt het ontwerpen van overgangen een wezenlijk ruimtelijk onderdeel van de tuinbeleving en de aangeboden zorg. Relaties tussen binnen en buiten worden maximaal bevorderd, zonder de noodzaak van beschutting uit het oog te verliezen. De mogelijkheden van domitica ondersteunen het ontwerp van de vrije begrenzing. We ontwerpen daarom met principes als een tuin in een tuin, materiaalgebruik met attentiewaarde, landschappelijke overgangen en vanzelfsprekende ‘wayfinding’ looproutes en verbindingen.

4. Met zorg voor de zorgverlener
Voor een goed functionerend zorgconcept is goede zorgverlening doorslaggevend. Dagelijkse logistieke handelingen worden in het ontwerp zorgvuldig gefaciliteerd. In overleg met de zorgverlenende partij wordt de optimale situering van functies bepaald, met een passend routeplan. Hier moet worden gedacht aan de dagelijkse was, het halen en brengen van cliënten, aanvoer van goederen en het veilig verlaten van het zorggebouw en de zorglocatie. Het comfort en veiligheid van de zorgverleners vormt een integraal onderdeel van het ontwerp.

bottom of page